1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

چهارمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو پخش زنده

کارگاه آموزشی استراتژی‌های حقوقی کاربردی در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری‌سازی و تبادل فناوری؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۸:۳۱ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

در قراردادهای همکاری فناورانه سعی کنید تا جایی که ممکن است مبلغ ثابت لحاظ کنید

ساعت : ۱۸:۲۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

دکتر قاسمی: در قراردادهای همکاری فناورانه سعی کنید تا جایی که ممکن است مبلغ ثابت لحاظ کنید. این کار علاوه بر اینکه در حال حاضر یک مبلغ مشخصی نقدینگی به سیستم شما تزریق می‌کند، جدی بودن طرف تجاری شما را مشخص می‌کند. برای مبلغ شناور هم یک حداقلی تعیین کنید.

برای حدود موضوع قراردادها چند استراتژی وجود دارد

ساعت : ۱۸:۱۳ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

دکتر قاسمی: استراتژی استثنا کردن دستاوردهای پیشین، استراتژی کنترل پیشرفت‌های آتی فناوری و استراتژی استفاده از پیوست‌های فنی و تجاری از جمله استراتژی‌های حدود موضوعات قراردادها است.

اختراع فقط جایی اعتبار دارد که ثبت شده است!

ساعت : ۱۸:۰۴ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

کارگاه آموزشی استراتژی‌های حقوقی کاربردی در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری‌سازی و تبادل فناوری؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۵۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

کارگاه آموزشی استراتژی‌های حقوقی کاربردی در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری‌سازی و تبادل فناوری؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۵۴ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

کارگاه آموزشی استراتژی‌های حقوقی کاربردی در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری‌سازی و تبادل فناوری؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۵۳ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

تعیین ماهیت و موضوع قرارداد

ساعت : ۱۷:۴۳ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

دکتر قاسمی: ماهیت عمل حقوقی را باید روشن کنیم.اعطای مجوز یا انتقال مالکیت؟

ویژگی‌های یک قرارداد منع افشای موفق

ساعت : ۱۷:۳۱ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

دکتر قاسمی: تعیین هدفمند طرف قرارداد، تعیین هوشمند حدود اطلاعات و پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب ویژگی‌های یک قرارداد منع افشای موفق است.

کارگاه آموزشی استراتژی‌های حقوقی کاربردی در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری‌سازی و تبادل فناوری؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۲۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵