1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • بازار مجازی نانو

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

هفتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو پخش زنده

دانش آموزان شهرضا، استان اصفهان در حال ارایه

ساعت : ۱۴:۵۱ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

محل ارائه ی پوسترهای جشنواره

ساعت : ۱۴:۵۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

ارائه های شفاهی در حضور داوران و شرکت کنندگان آغاز شده است

ساعت : ۱۴:۴۹ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

دانش آموزان در حال نصب پوسترهای خود

ساعت : ۱۳:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

دانش آموزان در حال آماده کردن ارایه های خود

ساعت : ۱۲:۴۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

انجام افتتاحیه جشنواره و توضیحات یکی از داوران برای شرکت کنندگان

ساعت : ۱۲:۳۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

آغاز هفتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

ساعت : ۱۲:۲۷ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

دانش آموزان در حال ورود به محل برگزاری جشنواره