1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • بازار مجازی نانو

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

هفتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو پخش زنده

ساعت : ۱۶:۲۴ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

ساعت : ۱۶:۲۱ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

ارائه ی شفاهی

ساعت : ۱۶:۲۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

ساعت : ۱۶:۱۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

ساعت : ۱۶:۰۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

ساعت : ۱۶:۰۴ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

ساعت : ۱۶:۰۳ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

دانش آموزان در حال آماده سازی ارائه ی شفاهی خودشان

ساعت : ۱۵:۵۴ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

دانش آموزان در حال ارائه ی پوسترشان

ساعت : ۱۵:۵۲ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

داوری ارائه های شفاهی

ساعت : ۱۵:۳۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۶