1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • بازار مجازی نانو

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

پنجمین هفته استانی فناوری نانو - استان خراسان رضوی پخش زنده

بازدید دانشجویان از نمایشگاه عکس دستاوردهای فناوری نانو

ساعت : ۱۰:۵۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

پرسش و پاسخ در کارگاه تخصصی ثبت پتنت در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

ساعت : ۱۰:۴۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

نشست آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

ساعت : ۹:۵۷ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴


filereader.php?p1=thumbnail_c4ca4238a0b9

نشست آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی

ساعت : ۹:۴۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴


filereader.php?p1=thumbnail_c4ca4238a0b9

بازدید دانشجویان از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو ایران-دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

ساعت : ۹:۵۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

کارگاه تخصصی آشنایی با پتنت و تجارب موفق تجاری سازی نانو(هم اکنون)

ساعت : ۹:۵۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

استقبال اساتید از کارگاه تخصصی آشنایی با پتنت و تجارب موفق تجاری سازی نانو

ساعت : ۹:۴۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

شروع کارگاه تخصصی آشنایی با پتنت و تجارب موفق تجاری سازی نانو-دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

ساعت : ۹:۳۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

ثبت نام دانشجویان برای حضور در کارگاه تخصصی آشنایی با پتنت و تجارب موفق تجاری سازی نانو

ساعت : ۹:۱۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

نشست کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی در استان خراسان رضوی-هم اکنون

ساعت : ۱۶:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۳


filereader.php?p1=thumbnail_a87ff679a2f3