1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • بازار مجازی نانو

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

پانزدهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو (دانشگاه کاشان) پخش زنده

پایان برنامه های روز دوم پانزدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو

ساعت : ۱۸:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

تا دقایقی دیگر، ادامه جلسات گروه ها برگزار خواهد شد. فردا روز ارائه بوم های کسب و کار است و گروهها در حال نهایی کردن تصمیمات خود می باشند.  

گزارش لحظه به لحظه آخرین روز پانزدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو را فردا از طریق همین سایت مشاهده کنید...

پس از استراحت کوتاهی، آخرین جلسه گروهی امروز تشکیل خواهد شد.

ساعت : ۱۷:۵۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

عکس یادگاری گروه دوم

ساعت : ۱۷:۵۲ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

عکس یادگاری گروه سوم

ساعت : ۱۷:۲۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

جلسات گروهی با حضور مشاورین؛ هم اکنون

ساعت : ۱۷:۱۷ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

اهداف برگزاری کارگاههای پتنت در دوره توانمندسازی

ساعت : ۱۷:۱۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

اهداف برگزاری کارگاههای پتنت در دوره توانمندسازی:

1- یادگیری مطالعه مروری
2- داشتن اطلاع کامل از پتنت هایی که در مورد ایده شما یا نزدیک به ایده شماست.

حمایت های ستاد نانو در حوزه پتنت

ساعت : ۱۷:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

حمایت های ستاد نانو در حوزه پتنت شامل ثبت اختراع داخلی، ثبت اختراع خارجی و مطالعه مروری پتنت است. در ثبت اختراع خارجی پس از انجام داوری اولیه، 90 درصد هزینه های ثبت و نگهداری در آمریکا، از سوی ستاد نانو پرداخت می شود.

بدون شرح!

ساعت : ۱۶:۴۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

تنها مرجع قانونی ثبت اختراعات نانویی کشور، ستاد نانو است.

ساعت : ۱۶:۴۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

دومین جلسه کارگاه عملی جستجوی پتنت همزمان با جلسه گروهها

ساعت : ۱۶:۴۲ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹