1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

تحلیل مدل‌های همکاری‌‌های فناورانه در مجمع اقتصاد فناوری نانو

معرفی و ارایه عملکرد «سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری» و «بررسی مدل‌های همکاری‌های فناورانه در دنیا»، از محور‌های مورد بحث در روز دوم چهارمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بود.

اخبار ایران
اخبار سایر نقاط جهان
موضوعات اخبار