1

گزارش: بررسی فنی و کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنایع فلزی مادر ( بررسی موردی؛ فولاد )

موضوع : مراکز تحقیقاتی تاریخ خبر : 1384/08/30 تعداد بازدید : 2210

توسعه اصولی فناوری‌نانو در کشور نیازمند شناسایی صنایع بزرگ موجود در کشور است. تا با بررسی توانمندی‌ها و دستاوردهای حاصل از فناوری‌نانو ظرفیت‌های صنعت برای توانمندسازی توسط نانوفناوری مشخص گردد و کاربردهای نانوفناوری مطالعه شده و مزایای آن برای صنایع کشور معین گردد.

توسعه اصولی فناوری‌نانو در کشور نیازمند شناسایی صنایع بزرگ موجود در کشور است. تا با بررسی توانمندی‌ها و دستاوردهای حاصل از فناوری‌نانو ظرفیت‌های صنعت برای توانمندسازی توسط نانوفناوری مشخص گردد و کاربردهای نانوفناوری مطالعه شده و مزایای آن برای صنایع کشور معین گردد.
در این راستا اندیشگاه نانو و صنعت در آخرین گزارش خود با بررسی کاربردهای فناوری‌نانو در صنایع فلزی مادر به ویژه در صنعت فولاد که یکی از صنایع بزرگ داخلی است، اقدام به معرفی کاربردهای نانوفناوری در صنعت فولاد کرده است. در این گزارش ضمن معرفی کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت فولاد، برخی از شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه نیز معرفی شده‌اند. برای اطلاع از جزئیات این گزارش،علاقه‌مندان متن کامل آن را از سایت اینترنتی اندیشگاه نانو و صنعت www.NanoMIM.ir  می توانند دریافت کنند.