1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

بررسی اثر نانوغشاهای حاوی نانوزئولیت ها بر حذف آلاینده های خطرناک آلی و فلزات سنگین از پساب

زئولیت‌ها مواد جاذب با ساختار شبکه‌ای جهت تشکیل تخلخل‌ها هستند. آنها می‌توانند از منابع طبیعی به دست آمده و یا سنتز شوند. زئولیت‌های مصنوعی معمولاً از محلول‌های سیلیکون-آلومینیوم یا زغال‌سنگ ساخته شده و به عنوان جاذب یا ابزار تعویض یونی در کارتریج یا فیلترهای ستونی به‌کار می‌روند. زئولیت‌های ساخته شده از زغال‌سنگ می‌توانند گستره‌ای از فلزات سنگین شامل سرب، مس، روی، کادمیم، نیکل و نقره را از آب آلوده جذب کنند. همچنین می‌توانند تحت شرایط خاصی کروم، آرسنیک و جیوه را جذب کنند. ظرفیت جذب زئولیت‌ها متأثیر از چند عامل؛ ترکیبشان، pH آب و غلظت انواع آلودگی‌هاست. همچنین با توجه جذب آسان سرب و مس در زغال‌سنگ، غلظت بالای این مواد، مقدار کادمیم و نیکل حذف شده را کاهش می‌دهد. زئولیت نمی‌تواند آلودگی‌های آلی را به قدر کافی حذف کند، همچنین رطوبت هوا در اشباع زئولیت‌ها دخالت داشته، موجب کاهش بازدهی آنها می‌شود. مهمترین کاربرد تجاری زئولیتها در تصفیه و پاک سازی فاضلابهای شهری، صنعتی و هسته ای از آلاینده های سمی نظیر فلزات سنگین، آمونیاک و رادیوایزوتوپهایی نظیر سزیم و استرانسیم می باشد. همچنین زئولیتها در فرایند فیلتراسیون آبهای آشامیدنی باعث کاهش قابل توجه ای در هزینه های تصفیه آب خواهند شد. برخی از انواع زئولیتها، مانند زئولیت ZSM-5 کاربردهایی در کاهش NO و اکسیداسیون فتوکاتالیتیکی ترکیبات آلی دارد. این نوع زئولیت همچنین بطور تجاری برای حذف مواد آلی فرار از پساب یا هوا و همچنین برای تخریب فتوکاتالیتیکی رنگ اسید سبز استفاده میشود.

پیش زمینه طرح :

محققان دانشگاه مازندران با استفاده از روشی خاص نانو زئولیت مورد نیاز برای تولید کاتالیزور و اصلاح الکترودها را تولید کردند. دکتر مریم ابریشم کار از محققان این پروژه تحقیقاتی با تاکید بر اینکه سنتز و شناسایی نانوزئولیت ها به دلیل کاربرد وسیع آنها بسیار حائز اهمیت است، افزود: بهینه کردن پارامترهای موثر بر سنتز زئولیت ها با روشهای تک متغیره وقت گیر بوده و مستلزم مصرف مواد شیمیایی زیادی است. وی با بیان اینکه به راحتی نمی توان تاثیر متغیرهای مورد مطالعه را بر یکدیگر به خوبی ارزیابی کرد، اظهار داشت: به همین جهت در این پژوهش اقدام به بهینه کردن عوامل موثر بر سنتز نانوزئولیت ZSM-5 به منظور دست یافتن به این زئولیت با کمترین اندازه کریستال کردیم. در پژوهشی دیگر، محققان دانشگاه علوم پژشکی تهران، موفق به حذف فلزات سنگین از شیرابه زباله توسط زئولیت های اصلاح شده با سورفکتانت شدند. در این مطالعه از نوعی زئولیت طبیعی بنام کلینوپتیلولیت به دو صورت ساده (اصلاح نشده) و اصلاح شده توسط سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیوم-بروماید (HDTMA-Br) جهت حذف فلزات سرب و کادمیوم استفاده شد. زئولیت استفاده شده دراین تحقیق که از منطقه میانه بدست آمده بود توسط آزمایشات X-ray Florescence طیف X-ray و BET و diffraction جهت شناسایی نمونه های زئولیت مورد آنالیز قرار گرفت. در این تحقیق اثبات شد که زئولیت اصلاح نشده توانایی چندانی درجذب فلزات سرب و کادمیوم از خود نشان نمی دهد ولی در مقایسه با آن زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیوم -بروماید توانایی زیادی درجذب این فلزات داشته و در مقایسه بین این دو فلز، کادمیوم را با توان بیشتری جذب می¬نماید. محققان دانشگاه صنعتی بابل موفق به حذف فلزات سنگین از فاضلاب مصنوعی توسط زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت شدند. دراین تحقیق کلینوپتیلولیت Clinoptilolite که از پر کاربردترین زئولیت¬های طبیعی است به صورت خام اولیه به عنوان یک مبادله کننده کاتیونی در طبیعت بکارگرفته شده و اثر پارامترهای تجربی همانند دبی، اندازه ذرات کلینوپتیلولیت و عمق بستربرروی جذب کاتیونهای Ni+2,CO+2,Fe+2 بررسی گردیدند. دراین بررسی یک پایلوت متشکل از ستونی از جنس P.V.C به قطر 15 سانتی متر و ارتفاع 2.3 متر شامل بستری با زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت طراحی و ساخته شد. دراین مطالعه تجربی محلول¬هایی به غلظت ppm 10 از فلزات مورد نظر که به طور مصنوعی تهیه شده بود در دبی¬های مختلف از درون بستر عبور داده شد.

فرصت ها :

ساخت غشاهایی برای حذف آلودگی های بیولوژیکی از پساب

اهداف مورد نظر
 بازیابی مجدد نانوزئولیت ها
 حذف آلاینده¬های آلی
 حذف فلزات سنگین از پساب
 حذف نمک¬های محلول از از پساب
فاز های مورد نظر
1- تهیه نانوزئولیت (درصورت نیاز ساخت نانوزئولیت)
2- انجام اصلاحات ساختاری لازم روی ساختار نانوزئولیت با کمک ترکیباتی چون فعال¬های سطحی
3- انجام تست¬های لازم ( تست TCD، XRD و ...)
4- بررسی پارامترهای موثر (از قبیل pH و ...) بر حذف آلودگی پساب با نانوزئولیت
5- تولید نمونه در مقیاس نیمه صنعتی
6- کسب استانداردهای لازم از مراکز مربوطه