1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

بهبود قابلیت رنگرزی منسوجات و کاهش مصرف مواد شیمیایی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

یکی از معضلات صنعت نساجی به ویژه در بخش رنگرزی و اصلاح سطحی منسوجات مصرف انرژی و تولید پساب¬های صنعت است که اغلب سبب تحمیل هزینه¬های اضافی به این صنعت می¬شود. از این رو استفاده از روش¬ها یا فرآیندهایی که سبب رفع یا کاهش این معضل شود جزو اولویت¬های این صنعت محسوب می¬شود. استفاده از روش¬های پیش فرآیندی جدید که نیاز به مصرف آب کمتر و در نتیجه سبب تولید پساب کمتر می¬گردد می¬تواند نوید بخش رفع این معضل¬ها باشد. فناوری پلاسما با توجه به ماهیت آن و همچنین قابلیت¬هایی که دارد گزینه¬ی مناسبی برای کاربرد در صنعت نساجی به ویژه در بخش¬های اصلاح سطحی و تکمیل منسوجات خواهد بود. بهره گیری از پیش فرآیندهای پلاسمایی به دلیل کاهش مصرف انرژی، مواد شیمیایی و آب، هم اکنون از اولویت¬های صنعت نساجی به حساب می¬آید. از طرفی خواص سطح الیاف در برخی موارد کاربردی، دارای نقش مهمتری نسبت به خصوصیات توده کالا می¬باشد. به طوری که بعضی از عملکردهای الیاف مانند چسبندگی، قابلیت چاپ شدن، رنگ-پذیری، زیردست، درخشندگی، زیست سازگاری و خواص اصطکاکی بیش از آنکه با خواص توده الیاف مرتبط باشد، متأثر از خارجی ترین لایه سطحی الیاف می¬باشد. پلاسمای سرد نوعی از پلاسما که در دمای پایین کار می¬کند می¬تواند این اهداف را قابل دستیابی نماید. لذا در این طرح هدف توسعه کاربرد و شناخت عوامل موثر در بکارگیری فناوری پلاسمای سرد در بخش¬های اصلاح سطحی و تکمیل صنعت منسوجات است.

 

پیش زمینه طرح :

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از: زمان پردازش، رژیم پلاسمای مورد استفاده و ... قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس صنعتی به همراه ملاحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را داشته باشد. برخی از ملاحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1) بررسی اثر پلاسما بر سایر مشخصات منسوج

2) لزوم انتخاب پارامترهای سیستم مانند نوع رنگ و منسوج منطبق و یا نزدیک به شرایط واقعی

3) تعیین دقیق سهم پلاسما در افزایش میزان ماندگاری اثر

4) توجه به زمان پردازش پلاسمایی و سرعت عملکرد سامانه پلاسمایی و انطباق و یا نزدیک بودن آن به معیارهای متناسب با نیاز صنعت

5) لزوم مقیاس پذیر بودن روش ارائه شده

6) بررسی و ارزیابی راندمان انرژی و ماده مصرفی در سامانه های طراحی شده

7) مقایسه عملکرد پلاسما با سایر روش های مرسوم (در صورت وجود)

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا آخر سال 1397