1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

حذف رنگدانه و مواد شیمیایی خطرناک از پساب های کارخانجات نساجی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

پساب کارخانجات نساجی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و به ویژه رنگدانه¬های مختلف در فرآیندهای تکمیل، حاوی ترکیبات شیمیایی گوناگونی هست که اغلب این ترکیبات برای محیط زیست خطرناک بوده و باید قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه شوند. حذف و جداسازی ترکیبات شیمیایی از پساب کارخانجات به روش¬های گوناگونی صورت می¬گیرد که اغلب شامل استفاده از جاذب¬ها و ترکیبات شیمیایی لخته کننده می-شود. دو رویکرد در زمینه حذف این ترکیبات وجود دارد که شامل حذف مواد شیمیایی یا تجزیه این مواد است، که هر کدام از این روش¬ها نیاز به ابزار و فرآیندهای خاص خود را دارد. پلاسما محیطی یونیزه شده است که به دلیل ماهیت ذاتی خود و ویژگی¬های خاصی که دارد می¬تواند در فرآیندهای گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله مواردی که پلاسما می¬تواند مورد استفاده قرار گیرد فرآیندهای تصفیه پساب به ویژه پساب¬های صنعتی حاوی ترکیبات شیمیایی است. محیط پلاسما می¬تواند شرایط مناسب برای شروع واکنش¬های شیمیایی را فرآهم نماید. تخلیه پلاسمایی در محیط پساب صنعتی، امکان لخته کردن و یا متلاشی کردن ترکیبات شیمیایی و ذرات معلق در آن را فرآهم می¬کند. از این رو می¬تواند به عنوان روشی مناسب برای حذف یا تجزیه ترکیبات شیمیایی و رنگدانه¬ها از پساب¬ها کارخانجات نساجی باشد. هدف این طرح بررسی استفاده از فناوری پلاسما در تصفیه پساب¬های صنعتی حاوی مواد شیمیایی و رنگدانه¬ها به ویژه پساب کارخانجات نساجی است.

 

پیش زمینه طرح :

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از: زمان پردازش، رژیم پلاسمای مورد استفاده و ... قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس صنعتی به همراه ملاحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را داشته باشد. برخی از ملاحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1) لزوم انتخاب پارامترهای سیستم مانند تعداد مواد شیمیایی موجود در پساب و غلظت آنها منطبق و یا نزدیک به شرایط واقعی

2) بررسی محصولات جانبی

3) تعیین دقیق سهم پلاسما در حذف مواد آلاینده و بارز بودن این سهم (در صورت استفاده از روشهای کمکی)

4) توجه به زمان پردازش پلاسمایی و سرعت عملکرد سامانه پلاسمایی و انطباق و یا نزدیک بودن آن به معیارهای متناسب با نیاز صنعت

5) لزوم مقیاس پذیر بودن روش ارائه شده

6) بررسی و ارزیابی راندمان انرژی و ماده مصرفی در سامانه های طراحی شده

7) مقایسه عملکرد پلاسما با سایر روش های مرسوم (در صورت وجود)

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا آخر سال 1397