1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رویداد

سمینار «نانوفناوری ایمن: بایدها و نبایدها»

تاریخ شروع : 1391/09/29

تاریخ پایان : 1391/09/29

مرکز : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

شهر : کرج

کشور : ایران

توضیحات : وضعیت فناوری نانو و مسائل ایمنی آن در حوزه کشاورزی در سمیناری با عنوان «نانوفناوری ایمن: بایدها و نبایدها»، که از سوی شبکه ایمنی نانوی ایران و وزارت جهاد کشاورزی، برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. ‏