1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

نمودار های آنلاین سیستم ثبت نام مسابقه ملی نانو
عنوان شاخص
نمودار تعداد ثبت نام بر اساس زمان بصورت هفتگی
نمودار مجموع ثبت نام بر اساس زمان بصورت روزانه
نمودار تعداد ثبت نام صورت گرفته بر اساس روز(تعداد نفر در روز)
نمودار مجموع ثبت نام صورت گرفته بر اساس روز به تفکیک مقطع تحصیلی
نمودار تعداد ثبت نام بیشتر از 100 نفر بر اساس نام نهاد
1392/09/08 1392/09/15 1392/09/22 1392/09/29 1392/10/06 1392/10/13 1392/10/20 1392/10/27 1392/11/04 1392/11/11 1392/11/18 1392/11/25 1392/12/02 1392/12/09 1392/12/16 1392/12/23 1393/01/01 1393/01/08 1393/01/15 1393/01/22 1393/01/29 1393/02/05 1393/02/12
33 40 98 59 18 149 55 79 201 65 287 183 233 233 313 995 1060 61 90 207 366 1212 150
1392/09/08 1392/09/15 1392/09/22 1392/09/29 1392/10/06 1392/10/13 1392/10/20 1392/10/27 1392/11/04 1392/11/11 1392/11/18 1392/11/25 1392/12/02 1392/12/09 1392/12/16 1392/12/23 1393/01/01 1393/01/08 1393/01/15 1393/01/22 1393/01/29 1393/02/05 1393/02/12
33 40 98 59 18 149 55 79 201 65 287 183 233 233 313 995 1060 61 90 207 366 1212 150
1393/01/09 1393/01/10 1393/01/11 1393/01/12 1393/01/13 1393/01/14 1393/01/15 1393/01/16 1393/01/17 1393/01/18 1393/01/19 1393/01/20 1393/01/21 1393/01/22 1393/01/23 1393/01/24 1393/01/25 1393/01/26 1393/01/27 1393/01/28 1393/01/29 1393/01/30 1393/01/31 1393/02/01 1393/02/02 1393/02/03 1393/02/04 1393/02/07 1393/02/08
4264 4280 4284 4289 4290 4298 4304 4320 4392 4416 4461 4483 4509 4511 4530 4576 4620 4696 4752 4788 4877 5029 5413 5546 5838 6087 6089 6229 6239
1393/01/09 1393/01/10 1393/01/11 1393/01/12 1393/01/13 1393/01/14 1393/01/15 1393/01/16 1393/01/17 1393/01/18 1393/01/19 1393/01/20 1393/01/21 1393/01/22 1393/01/23 1393/01/24 1393/01/25 1393/01/26 1393/01/27 1393/01/28 1393/01/29 1393/01/30 1393/01/31 1393/02/01 1393/02/02 1393/02/03 1393/02/04 1393/02/07 1393/02/08
4264 4280 4284 4289 4290 4298 4304 4320 4392 4416 4461 4483 4509 4511 4530 4576 4620 4696 4752 4788 4877 5029 5413 5546 5838 6087 6089 6229 6239
1393/01/09 1393/01/10 1393/01/11 1393/01/12 1393/01/13 1393/01/14 1393/01/15 1393/01/16 1393/01/17 1393/01/18 1393/01/19 1393/01/20 1393/01/21 1393/01/22 1393/01/23 1393/01/24 1393/01/25 1393/01/26 1393/01/27 1393/01/28 1393/01/29 1393/01/30 1393/01/31 1393/02/01 1393/02/02 1393/02/03 1393/02/04 1393/02/07 1393/02/08
50 16 4 5 1 8 6 16 72 24 45 22 26 2 19 46 44 76 56 36 89 152 384 133 292 249 2 140 10
1393/01/09 1393/01/10 1393/01/11 1393/01/12 1393/01/13 1393/01/14 1393/01/15 1393/01/16 1393/01/17 1393/01/18 1393/01/19 1393/01/20 1393/01/21 1393/01/22 1393/01/23 1393/01/24 1393/01/25 1393/01/26 1393/01/27 1393/01/28 1393/01/29 1393/01/30 1393/01/31 1393/02/01 1393/02/02 1393/02/03 1393/02/04 1393/02/07 1393/02/08
50 16 4 5 1 8 6 16 72 24 45 22 26 2 19 46 44 76 56 36 89 152 384 133 292 249 2 140 10
انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام آموزشگاه چکامه هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم دارویی مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان مرکزی) شرکت بینا مواد پارس انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن معدن دانشگاه علمی کاربردی آباده پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه 2 شیراز شرکت نانوسان انجمن نانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شرکت تعاونی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد کاشمر تیم تحقیقاتی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه آزاد قم پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
263 234 215 177 173 171 164 162 145 141 132 123 118 114 113 113 100 100
انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام آموزشگاه چکامه هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم دارویی مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان مرکزی) شرکت بینا مواد پارس انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن معدن دانشگاه علمی کاربردی آباده پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه 2 شیراز شرکت نانوسان انجمن نانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شرکت تعاونی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد کاشمر تیم تحقیقاتی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه آزاد قم پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
263 234 215 177 173 171 164 0 145 141 132 123 118 114 113 113 100 100