1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

پیشنهاداتی در زمینه کاربرد مقررات موجود در حوزه فناوری‌نانو

موضوع : سیاست‌گذاری و ارزیابی کلمات کلیدی : کمیسیون اروپا تاریخ خبر : 1392/12/21 تعداد بازدید : 1876

پیشنهادات نانو فورس باید به کمیسیون اروپا جهت ارزیابی وضعیت کنونی رهنمودهای تحقیقات و صنعت در حوزه فناوری‌نانو کمک نماید.

پروژه نانو فورس (Nanoforce) به تازگی کتابی را منتشر کرده است که در قالب آن، مجموعه پیشنهادات جمع‌آوری شده برای کمیسیون اروپا، جهت ارزیابی قابلیت کاربرد مقررات کنونی در اتحادیه اروپا ارائه شده است. پیشنهادات نانو فورس باید به کمیسیون اروپا جهت ارزیابی وضعیت کنونی رهنمودهای تحقیقات و صنعت در حوزه فناوری‌نانو کمک نماید.

چارچوب قانون‌گذاری اروپا به کندی اما به طور مستمر رشد می‌کند. با این وجود، مقررات و بخشنامه‌های کنونی به برخی از جزییات مربوط به جنبه‌های مختلف فناوری‌نانو توجه نکرده است. در  این راستا، یک کمیته مشاوره قانونی برای شرکت‌های شیمیایی فعال در حوزه فناوری‌نانو تشکیل شده است که اطلاعات مربوط به مقررات ایمنی کنونی و مرتبط با فناوری‌نانو در منطقه اروپا را ارائه می‌نماید. هدف عمومی پروژه نانو فورس، پیوند سازمان‌های عمومی و خصوصی برای انجام تحقیقات بین‌رشته‌ای و مشترک در حوزه نانومواد و ارائه نتایج خوش‌آتیه به کاربردها و محصولات است.

نانوفورس مجموعه پیشنهاداتی را برای کمیسیون اروپا جمع‌آوری نموده است تا قابلیت کاربرد این مقررات را در اتحادیه اروپا ارزیابی نماید.

نانو فورس، با جمع‌آوری نمونه‌هایی از سه نانوماده‌ای که بیشتر مورد توجه بازار است، تلاش کرده است مجموعه اطلاعات مربوط به تولید ایمن آنها را ارائه نماید. بعلاوه پیشنهادات منتشر شده، برای طبقه‌بندی مواد استفاده شده و به طور کامل چرخه حیات مربوط به این مواد نیز قابل استفاده است. 
این کتاب با عنوان «کتاب پیشنهادات برای کمیسیون اروپا»، به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.