1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برنامه راهبردی فناوری‌نانوی 2014 آمریکا

موضوع : سیاست‌گذاری و ارزیابی تاریخ خبر : 1393/01/05 تعداد بازدید : 4270

«برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی 2014»، به روز شده و جایگزین برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی قبلی است که در فوریه سال 2011 میلادی منتشر شده بود.

«برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی 2014»، به روز شده و جایگزین برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (برنامه راهبردی NNI) قبلی است که در فوریه سال 2011 میلادی منتشر شده بود. برنامه راهبردی NNI، چشم‌انداز و اهداف NNI و راهبردهای تحقق این اهداف را تشریح کرده است. همچنین این برنامه، راهبرد سرمایه‌گذاری NNI و طبقات سرمایه‌گذاری که به حوزه‌های تشکیل دهنده برنامه (PCAs) معروف هستند را نیز ارائه کرده است.
برنامه راهبردی پیشگامی ملی فناوری‌نانو، چارچوبی است که زیربنای فعالیت‌های فناوری‌نانوی سازمان‌های همکار NNI را تشکیل می‌دهد. این برنامه به دنبال این است تا اطمینان حاصل کند که در عین اینکه ملاحظات بالقوه آتی و کنونی کاربردهای فناوری‌نانو مدنظر قرار می‌گیرد، پیشرفت‌ها و کاربردهای فناوری‌نانو نیز در این حوزه کلیدی تحقیق و توسعه، تداوم داشته باشد. برنامه جدید به دنبال تسهیل تحقق چشم‌انداز و اهداف NNIاز طریق راهبری رهبران سازمان‌ها، مدیران برنامه‌ها، و جامعه تحقیقاتی فعال در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی فناوری‌نانو است.
برنامه راهبردی فوق، چارچوبی را فراهم می‌کند که در قالب آن، هر سازمان، برنامه‌های چشم‌انداز‌محور مربوط به خود را اجرا نماید. این امر به نوبه خود، باعث استمرار هماهنگی‌های بین‌سازمانی می‌گردد.
کمیته فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس (NSET) با تهیه اطلاعات مختلف، نقش مهمی در بازبینی این برنامه راهبردی داشته است. برنامه راهبردی NNI با دریافت پیشنهادات و بازخوردهای ذینفعان مختلف، بیانگر اجماع سازمان‌های همکار پیشگامی ملی فناوری‌نانو در اهداف و اولویت‌های NNI، حداقل برای 3 سال آینده است.
در نهایت این برنامه، فعالیت‌های مشترک بین‌سازمانی را تشریح می‌کند. این فعالیت‌ها، برنامه‌های مصوب فناوری‌نانو (NSIs) می‌باشندکه به عنوان مدل ویژه هدفمند و هماهنگ بین‌سازمانی و همکاری بین‌بخشی برای تسهیل نوآوری در حوزه‌های اولویت‌دار ملی، عمل می‌کنند.
متن کامل برنامه راهبردی جدید به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. http://nano.gov/sites/default/files/pub_resource/2014_nni_strategic_plan.pdf