1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

نانو کلسیم اکسید: کاتالیستی ایده‌آل برای تولید بیودیزل

افراد مقاله : ‌ نویسنده مسئول - مهتاب پیروزمند

موضوع : علم و پژوهش کلمات کلیدی : بیودیزل تاریخ مقاله : 1393/02/14 تعداد بازدید : 3625

بیودیزل متیل استری (یا اتیل استری) است که از روغنهای گیاهی یا چربیهای حیوانی با فرایند استریفیکاسیون، تولید شده و به عنوان سوخت در موتورهای دیزل یا سیستمهای حرارتی استفاده میگردد. یکی از فعالترین کاتالیست ها در فرایند تولید بیودیزل، کلسیم اکسید است که اخیراً بررسی هایی جهت تهیه نانو ذرات آن برای بکارگیری در این فرایند، صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد کلسیم اکسید به صورت نانو پودر و یا تثبیت شده در نانو حفرات مزوپور MCM-41 و SBA-15 فعالیت بسیار بیشتری نسبت به کلسیم اکسید جامد نشان می دهد و مهمتر اینکه پایداری نانوکاتالیزگرهای ذکر شده به اندازه ایست که هر یک از آن ها بین 3 تا 10 بار بدون آن که کاهش فعالیت قابل ملاحظه ای مشاهده شود، قابل استفاده مجدد می باشند.