1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقایسه آماری حمایت از مقالات ISI فناوری نانو در سال‌های 1391 و 1392

افراد مقاله : ‌ نویسنده مسئول - عباداله رضائی , نویسنده همکار - داود کاظمی

موضوع : سیاستگذاری و ارزیابی کلمات کلیدی : مقالات ISI - مقالات ISI تاریخ مقاله : 1393/10/22 تعداد بازدید : 2753

این گزارش به بررسی و مقایسه آماری مقالات علمی ISI کشور که در سال‌های 1391 و 1392 مورد حمایت ستاد نانو قرار گرفته‌اند، میپردازد. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال 1392 حدود 3700 مقاله ISI از حمایت تشویقی برخوردار شده‌اند که 28 درصد نسبت به سال 1391 رشد داشته است. همچنین مقالات مورد حمایت در دستهبندیهای مختلفی تجزیه و تحلیل شدهاند. این دسته‌بندی‌ها شامل بررسی مبالغ پرداختی، ضریب تأثیر مقالات و مجلات، بررسی مجلات داخلی و همچنین مراکز و رشته‌های فعال کشور است. طبق این بررسی میانگین ضریب تأثیر مقالات تأیید شده از 1.91 به 1.98 در سال 1392 افزایش یافته است. بیشترین مقالات در دو نشریه Ceramics International و Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures منتشر شده و بالاترین ضریب تأثیر مقالات 41.298 بوده است. بررسی مراکز فعال کشور نیز نشان داد که در سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر و دانشگاه تهران و در سال 1392 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس سه مرکز برتر از لحاظ تعداد مقالات بوده‌اند.