1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
شیمی 749 749
مهندسی شیمی 389 389
فیزیک 259 259
مهندسی نانو مواد 249 249
زیست شناسی 208 208
مهندسی مواد 189 189
سایر رشته ها 158 158
نانوشیمی 156 156
مهندسی عمران 155 155
مهندسی برق 143 143
پرستاری 115 115
مهندسی فناوری نانو 93 93
مهندسی کامپیوتر 87 87
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 82 82
نانوفیزیک 74 74
پزشکی 73 73
بیوتکنولوژی 66 66
مدیریت 65 65
مامایی 62 62
مهندسی پزشکی 59 59
زبان و ادبیات فارسی 58 58
مهندسی نفت 57 57
ریاضی 53 53
علوم آزمایشگاهی 53 53
مهندسی پلیمر 47 47
مهندسی ژنتیک 46 46
حسابداری 45 45
داروسازی 43 43
نانو فناوری پزشکی 39 39
مهندسی صنایع 39 39
روانشناسی 31 31
مهندسی معماری 31 31
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 28 28
علوم و صنایع غذایی 26 26
حقوق 25 25
علوم تربیتی 24 24
الهیات و معارف اسلامی 23 23
مهندسی نساجی 22 22
مهندسی سیستم های انرژی 21 21
علوم کامپیوتر 20 20
علوم تجربی 19 19
نانوبیوتکنولوژی 18 18
تربیت بدنی و علوم ورزشی 18 18
مهندسی ایمنی 18 18
زبان های خارجی 16 16
زمین شناسی 13 13
بهداشت محیط 12 12
مهندسی معدن 12 12
دندانپزشکی 11 11
اتاق عمل 11 11
علوم اجتماعی 10 10
بیوشیمی بالینی 10 10
تاریخ 10 10
مهندسی فوتونیک 9 9
علوم جغرافیایی 9 9
هوشبری 9 9
علوم مهندسی 9 9
علوم باغبانی و فضای سبز 9 9
مهندسی مدیریت اجرایی 9 9
مهندسی منابع طبیعی 8 8
گرافیک 8 8
نانوفناوری دارویی 8 8
مترجمی زبان 7 7
محیط زیست 7 7
مهندسی هوا-فضا 6 6
آموزش بهداشت 6 6
ایمنی شناسی 6 6
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 6 6
مهندسی دریا 5 5
علوم سیاسی 5 5
کارشناسی بهداشت عمومی 5 5
اقتصاد 5 5
روابط عمومی 4 4
رادیولوژی 4 4
سم شناسی 4 4
فیزیک پزشکی 4 4
دامپزشکی 4 4
مهندسی خودرو 4 4
ادبیات داستانی 4 4
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 3 3
شیلات 3 3
علوم خاک 3 3
مهندسی بهداشت حرفه ای 3 3
علوم تغذیه 3 3
علوم انسانی 3 3
انگل شناسی 3 3
دبیری حرفه و فن 3 3
آموزش ابتدایی 3 3
مهندسی اپتیک و لیزر 3 3
مطالعات خانواده 3 3
مهندسی مدیریت پروژه 3 3
فیزیولوژی 3 3
کاردانی فوریت های پزشکی 3 3
ژنتیک پزشکی 2 2
دریانوردی 2 2
ارتباط تصویری 2 2
ژئوفیزیک 2 2
مشاوره و راهنمایی 2 2
آمار 2 2
کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی) 2 2
علوم حدیث 2 2
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) 2 2
پژوهش هنر 2 2
مهندسی محیط زیست 2 2
علوم و مهندسی آب 2 2
بهداشت حرفه ای 2 2
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 2 2
زبان شناسی 2 2
زراعت و اصلاح نباتات 2 2
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 2 2
مهندسی تولیدات گیاهی 2 2
بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ 1 1
تکنولوژی آموزشی 1 1
مهندسی معماری کشتی 1 1
مهندسی فضای سبز 1 1
آموزش عالی 1 1
کارآفرینی 1 1
مهندسی رباتیک 1 1
مرمت اشیا فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی 1 1
مهندسی آب و خاک 1 1
برنامه ریزی آموزشی 1 1
مهندسی شهرسازی 1 1
بازرسی گوشت 1 1
فقه 1 1
زیست فناوری پزشکی 1 1
فلسفه علم و فناوری 1 1
قارچ شناسی پزشکی 1 1
آب و هواشناسی 1 1
برنامه ریزی شهری 1 1
فلسفه 1 1
مهندسی هسته ای 1 1
جمع کل 4602 4602