1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
سایر رشته ها 953 32
مهندسی شیمی 91 91
شیمی 83 83
مهندسی مواد 61 61
نانوشیمی 58 58
مهندسی فناوری نانو 45 45
فیزیک 22 22
مهندسی پلیمر 21 21
نانو فناوری پزشکی 18 18
مهندسی برق 17 17
بیوتکنولوژی 17 17
پزشکی 15 15
زیست شناسی 14 14
نانوبیوتکنولوژی 13 13
نانوفیزیک 12 12
مهندسی نانو مواد 12 12
مهندسی عمران 10 10
دندانپزشکی 7 7
مهندسی پزشکی 7 7
مهندسی نفت 7 7
داروسازی 7 7
مهندسی راه آهن 6 6
مهندسی نساجی 5 5
مهندسی معدن 5 5
نانوفناوری دارویی 4 4
زمین شناسی 4 4
مدیریت 4 4
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 4 4
مهندسی کامپیوتر 3 3
پرستاری 3 3
علوم تربیتی 2 2
مهندسی ژنتیک 2 2
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 2 2
روانشناسی 2 2
مهندسی فوتونیک 2 2
علوم خاک 2 2
ریاضی 2 2
علوم باغبانی و فضای سبز 1 1
علوم آزمایشگاهی 1 1
زیست فناوری پزشکی 1 1
تاریخ 1 1
حقوق 1 1
مهندسی شهرسازی 1 1
مهندسی صنایع 1 1
علوم مهندسی 1 1
علوم و مهندسی آب 1 1
مهندسی سیستم های انرژی 1 1
مامایی 1 1
مهندسی تسلیحات 1 1
جمع کل 1554 633