1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
شیمی 804 804
فیزیک 361 361
مهندسی شیمی 313 313
مهندسی مواد 262 262
مهندسی فناوری نانو 153 153
مهندسی نانو مواد 135 135
زیست شناسی 115 115
مهندسی برق 113 113
مهندسی معدن 75 75
سایر رشته ها 75 75
مهندسی نساجی 68 68
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 66 66
نانوشیمی 62 62
مهندسی کامپیوتر 58 58
مهندسی عمران 53 53
نانوفیزیک 51 51
مهندسی نفت 49 49
مهندسی پلیمر 45 45
ریاضی 43 43
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 34 34
داروسازی 30 30
مدیریت 29 29
نانو فناوری پزشکی 28 28
مهندسی صنایع 26 26
مهندسی دریا 25 25
علوم تربیتی 17 17
پزشکی 17 17
مهندسی ژنتیک 16 16
مهندسی معماری 15 15
مهندسی کشتی سازی 14 14
علوم تجربی 14 14
مهندسی پزشکی 13 13
مهندسی هسته ای 10 10
علوم آزمایشگاهی 10 10
نانوبیوتکنولوژی 10 10
حسابداری 10 10
علوم دامی 8 8
زمین شناسی 8 8
حقوق 8 8
علوم و صنایع غذایی 8 8
دامپزشکی 7 7
علوم جغرافیایی 6 6
روانشناسی 6 6
الهیات و معارف اسلامی 6 6
زراعت و اصلاح نباتات 6 6
زبان و ادبیات فارسی 6 6
اقتصاد 5 5
مامایی 5 5
مهندسی خودرو 5 5
علوم اجتماعی 4 4
پرستاری 4 4
مهندسی محیط زیست 4 4
آمار 4 4
مهندسی اپتیک و لیزر 4 4
مترجمی زبان 3 3
فیزیک پزشکی 3 3
محیط زیست 3 3
مهندسی مدیریت اجرایی 2 2
مهندسی رنگ 2 2
علوم کامپیوتر 2 2
مهندسی الکترواپتیک 2 2
تاریخ 2 2
مهندسی منابع طبیعی 2 2
مهندسی مکاترونیک 2 2
هوشبری 2 2
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 2 2
علوم خاک 2 2
علوم باغبانی و فضای سبز 2 2
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 2 2
علوم کتابداری و اطلاع رسانی 2 2
مهندسی آب و خاک 2 2
مهندسی تسلیحات 1 1
انگل شناسی 1 1
آینده پژوهی 1 1
فلسفه علم و فناوری 1 1
باستان شناسی 1 1
مهندسی هوا-فضا 1 1
دندانپزشکی 1 1
زبان های خارجی 1 1
برنامه ریزی شهری 1 1
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) 1 1
علوم ارتباطات 1 1
فلسفه 1 1
عکاسی 1 1
مهندسی سیستم های انرژی 1 1
اتاق عمل 1 1
علوم و مهندسی آب 1 1
مهندسی مدیریت پروژه 1 1
ژئوفیزیک 1 1
بیوشیمی بالینی 1 1
بهداشت محیط 1 1
جمع کل 3380 3380