1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
شیمی 1325 1325
فیزیک 571 571
مهندسی مواد 393 393
مهندسی شیمی 392 392
زیست شناسی 322 322
مهندسی نانو مواد 310 310
مهندسی برق 239 239
مهندسی فناوری نانو 162 162
علوم تجربی 153 153
مهندسی پلیمر 142 142
نانوشیمی 141 141
نانوفیزیک 137 137
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 133 133
بیوتکنولوژی 110 110
مهندسی ژنتیک 106 106
ریاضی 105 105
مهندسی معماری 86 86
مهندسی عمران 81 81
مهندسی کامپیوتر 72 72
مهندسی نساجی 66 66
علوم آزمایشگاهی 65 65
مهندسی معدن 61 61
نانو فناوری پزشکی 61 61
نانوبیوتکنولوژی 56 56
پرستاری 53 53
مهندسی پزشکی 53 53
مدیریت 48 48
مهندسی نفت 40 40
مهندسی صنایع 36 36
سایر رشته ها 33 33
زبان و ادبیات فارسی 31 31
علوم تربیتی 30 30
داروسازی 30 30
حسابداری 29 29
مشاوره و راهنمایی 28 28
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 27 27
علوم و صنایع غذایی 25 25
مهندسی دریا 24 24
بیوشیمی بالینی 23 23
زمین شناسی 23 23
زبان های خارجی 22 22
هوشبری 19 19
مهندسی منابع طبیعی 19 19
علوم کامپیوتر 19 19
تکنولوژی آموزشی 16 16
پزشکی 15 15
علوم اجتماعی 15 15
مهندسی شهرسازی 13 13
تربیت بدنی و علوم ورزشی 13 13
الهیات و معارف اسلامی 12 12
مامایی 12 12
مهندسی خودرو 9 9
ژئوفیزیک 9 9
زراعت و اصلاح نباتات 9 9
علوم جغرافیایی 8 8
مهندسی هسته ای 8 8
علوم و مهندسی آب 8 8
روانشناسی 8 8
کاردانی فوریت های پزشکی 7 7
فیزیک پزشکی 7 7
مهندسی ایمنی 7 7
مهندسی اپتیک و لیزر 6 6
محیط زیست 6 6
علوم انسانی 6 6
مهندسی محیط زیست 6 6
مهندسی مدیریت اجرایی 5 5
ژنتیک پزشکی 5 5
بهداشت محیط 5 5
مهندسی فوتونیک 5 5
علوم دامی 5 5
علوم باغبانی و فضای سبز 5 5
مرمت اشیا فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی 5 5
دامپزشکی 5 5
مترجمی زبان 5 5
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 4 4
شیلات 4 4
اتاق عمل 4 4
مهندسی کشتی سازی 4 4
حقوق 4 4
مهندسی مدیریت پروژه 4 4
علوم محیط زیست 4 4
مهندسی هوا-فضا 3 3
آب و هواشناسی 3 3
مهندسی رنگ 3 3
آمار 3 3
شنوایی شناسی 3 3
کارشناسی بهداشت عمومی 3 3
مهندسی تولیدات گیاهی 3 3
گرافیک 2 2
کارآفرینی 2 2
زیست فناوری پزشکی 2 2
علوم سیاسی 2 2
دندانپزشکی 2 2
علوم خاک 2 2
علوم حدیث 2 2
آموزش بهداشت 2 2
مهندسی سیستم های انرژی 1 1
بینایی سنجی 1 1
کارشناسی شهرسازی 1 1
مهندسی تسلیحات 1 1
مهندسی راه آهن 1 1
دریانوردی 1 1
قارچ شناسی پزشکی 1 1
ارتباط تصویری 1 1
برنامه ریزی شهری 1 1
مهندسی بهداشت حرفه ای 1 1
عکاسی 1 1
رادیولوژی 1 1
اقتصاد 1 1
فقه 1 1
تاریخ 1 1
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) 1 1
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی 1 1
کاردانی علمی کاربردی خدمات پرورشی 1 1
آینده پژوهی 1 1
فلسفه علم و فناوری 1 1
مهندسی الکترواپتیک 1 1
مهندسی آب و خاک 1 1
برنامه ریزی درسی 1 1
باکتری شناسی پزشکی 1 1
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 1 1
مهندسی مکاترونیک 1 1
برنامه ریزی آموزشی 1 1
جنگلداری 1 1
جمع کل 6239 6239