1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقطع تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
کارشناسی 2569 2569
دانشجوی کارشناسی 1669 1669
دانشجوی کارشناسی ارشد 697 697
کارشناسی ارشد 661 661
دانشجوی دکتری تخصصی 211 211
دکتری تخصصی 153 153
دبیرستان 147 147
کاردانی 116 116
راهنمایی 37 37
دانشجوی دکتری عمومی 35 35
دکتری عمومی 23 23
دیپلم 2 2
جمع کل 6320 6320