1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقطع تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
سایر مقاطع 921
کارشناسی ارشد 257 257
کارشناسی 191 191
دکتری تخصصی 100 100
دکتری عمومی 21 21
متوسطه دوم 18 18
دانشجوی کارشناسی ارشد 16 16
دانشجوی کارشناسی 13 13
دبیرستان 12 12
متوسطه اول 2 2
کاردانی 1 1
دانشجوی دکتری عمومی 1 1
دانشجوی دکتری تخصصی 1 1
جمع کل 1554 633