1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقطع تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
کارشناسی 1838 1838
دانشجوی کارشناسی 1510 1510
کارشناسی ارشد 1283 1283
دانشجوی کارشناسی ارشد 638 638
کاردانی 268 268
دکتری تخصصی 263 263
دانشجوی دکتری تخصصی 193 193
دبیرستان 145 145
دیپلم 40 40
دانشجوی دکتری عمومی 30 30
دکتری عمومی 14 14
سایر مقاطع 13 13
راهنمایی 4 4
جمع کل 6239 6239