1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 شرکت بینا مواد پارس mehdi_bavafa1000@yahoo.com 9.6 442 9.6 442 کارنامه
2 شرکت سرآمد علم آینده mahmoodbiglari10@gmail.com 5 406 8.8 406 کارنامه
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه ولیعصر رفسنجان Amirgolm78@gmail.com 0.3 16 کارنامه
کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد hn.khojasteh@yahoo.com 0.3 15 کارنامه
پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 قزوین neda_mirrahimi@yahoo.com 0.3 14 کارنامه
مرکز نانوفناوری شهید چمران (استان آذربایجان شرقی) javadaghayan@gmail.com 0.3 15 کارنامه
آموزشگاه علمی آزاد سنجش خرداد Mohammad.Heidari1271@yahoo.com 0.9 41 کارنامه
انجمن نانو فناوری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان khafm@yahoo.com 1.7 78 کارنامه
3 شرکت نانوسان info@nanosun.ir 7.1 328 7.1 328 کارنامه
4 مرکز ترویج و تحقیقات فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی homayoonarab@yahoo.com 5.9 272 5.9 272 کارنامه
5 ثبت نام انفرادی 5.7 261 5.7 261
6 اداره آموزش پرورش ناحیه۳ شیراز kavyani_ah@yahoo.com 4.5 206 4.5 206 کارنامه
7 کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی amir.mehdizadeh.moghaddam@gmail.com 2 203 4.4 203 کارنامه
گروه آموزشی و پژوهشی مهرپویان فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سرخس mehrpoouyan@yahoo.com 0.3 16 کارنامه
مرکز تحقیقات نانو دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد vajihehafkhamy@yahoo.com 0.8 39 کارنامه
مرکز تحقیقات نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد m.takhti2130@gmail.com 0.4 20 کارنامه
انجمن نانو شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد behnazhatamluyi@yahoo.com 1.2 53 کارنامه
8 کارگروه فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز ارشق hashemtnt66@yahoo.com 4.2 192 4.2 192 کارنامه
9 انجمن نانوفناوری ایران(شعبه استان اردبیل) saeedi85@yahoo.com 4.1 187 4.1 187 کارنامه
10 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم m.mohammadi_2@yahoo.com 3 184 4 184 کارنامه
کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد قم info@qom-samacollege.ie 0.6 26 کارنامه
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز قم Njafari102@gmail.com 0.3 13 کارنامه
11 انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مشهد s_hooshmand@yahoo.com 2.8 128 2.8 128 کارنامه
12 انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز f.seyedpour1989@gmail.com 2.4 110 2.4 110 کارنامه
13 انجمن نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان somaye.mansouri@yahoo.com 1.8 82 1.8 82 کارنامه
14 انجمن نانو دانشگاه پیام نور اصفهان 1 79 1.7 79 کارنامه
انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز اردکان atefe.noakhah@yahoo.com 1.4 64 کارنامه
15 شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر kimiyapejooh@gmail.com 1.7 78 1.7 78 کارنامه
16 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم pegahmosallanejad873@gmail.com 1.4 65 1.4 65 کارنامه
16 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان nanosociety.uk@gmail.com 1.4 65 1.4 65 کارنامه
16 گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان mohadese.yz76@gmail.com 1.4 65 1.4 65 کارنامه
17 انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان afshingachini95@gmail.com 1.2 57 1.2 57 کارنامه
18 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی شهرستان آباده rain91.baran70@gmail.com 55 1.2 55 کارنامه
انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز آباده alidaneshvar612.ad90@gmail.com 0.3 14 کارنامه
19 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه الزهرا(س) gh.jahani@student.alzahra.ac.ir 1.2 54 1.2 54 کارنامه
20 انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز بهارستان malihegharacheshmeh@gmail.com 1 47 1 47 کارنامه
20 شرکت پژواک نانو پژوهان nanopajoohan@outlook.com 1 47 1 47 کارنامه
21 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف sharifnano.co@gmail.com 1 46 1 46 کارنامه
22 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی بیرجند rasoolsafaie1@gmail.com 1 44 1 44 کارنامه
23 مرکز تحقیقات علوم و مهندسی نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان firouzi1357@yahoo.com 0.9 43 0.9 43 کارنامه
24 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز جهرم khoshnzirfozea@gmail.com 0.9 42 0.9 42 کارنامه
25 انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان Garshasbiibiologist@gmail.com 0.9 40 0.9 40 کارنامه
25 پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری ناحیه 5 اصفهان mahalimo@gmail.com 0.9 40 0.9 40 کارنامه
26 انجمن نانو فناوری دانشگاه زنجان elhamkarimi710125@gmail.com 0.8 36 0.8 36 کارنامه
27 هسته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا atefe.raisi@yahoo.com 0.7 33 0.7 33 کارنامه
27 کارگروه نانو الکترونیک دانشگاه آزاد خمینی شهر touba.movahedian@yahoo.com 0.7 33 0.7 33 کارنامه
28 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران amouzesh.nano@gmail.com 0.7 32 0.7 32 کارنامه
29 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد Narjes.niroomand@gmail.com 0.7 31 0.7 31 کارنامه
30 هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول Samanesfinii@gmail.com 0.6 29 0.6 29 کارنامه
31 کمیته نانو دانشگاه صنعتی شیراز 0.6 28 0.6 28 کارنامه
32 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان ghorbani.tayebeh@gmail.com 0.5 25 0.5 25 کارنامه
32 انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران 0.5 25 0.5 25 کارنامه
33 شرکت بهین نانو صنعت آتیه jalal.sh.taheri@gmail.com 0.4 20 0.4 20 کارنامه
34 انجمن علمی دانشکده مهندسی‌مواددانشگاه صنعتی اصفهان Nanoman000@yahoo.com 0.4 19 0.4 19 کارنامه
35 انجمن نانو دانشگاه پیام نور بندرعباس reza_74_1@yahoo.com 0.4 18 0.4 18 کارنامه
36 انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین yegane.medes@gmail.com 0.4 17 0.4 17 کارنامه
36 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز بابل f.a.firozjaei@gmail.com 0.4 17 0.4 17 کارنامه
37 انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه گیلان erfan-zare@outlook.com 0.3 16 0.3 16 کارنامه
37 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد f.ghasemi14@gmail.com 0.3 16 0.3 16 کارنامه
38 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان daroo94.fa@gmial.com 0.3 15 0.3 15 کارنامه
38 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رودهن somayehrastipoor@yahoo.com 0.3 15 0.3 15 کارنامه
39 انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و هنر جهاد دانشگاهی یزد n.kazemi80@yahoo.com 0.3 14 0.3 14 کارنامه
39 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید چمران اهواز Khsadra84@gmail.com 0.3 14 0.3 14 کارنامه
39 نشریه کیمیا دانشگاه یزد hsadegh09@gmail.com 0.3 14 0.3 14 کارنامه
39 انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی Iaups.chem@yahoo.com 0.3 14 0.3 14 کارنامه
40 شرکت نانو فن آوران مهر اندیش nanofama.co@gmail.com 0.3 13 0.3 13 کارنامه
40 حلقه علمی نانو سازمان بسیج اساتید استان زنجان sama910@gmail.com 0.3 13 0.3 13 کارنامه
41 انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق maryamsadat334@yahoo.com 0.3 12 0.3 12 کارنامه
41 انجمن علمی شیمی دانشگاه الزهرا (س) maedenrnr@gmail.com 0.3 12 0.3 12 کارنامه
42 شرکت گروه علمی تجاری پارس علامه آسیا info@edunano.ir 0.2 11 0.2 11 کارنامه
42 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد تهران karimpourehsan63@yahoo.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
42 شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان ali_tlbn@yahoo.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
43 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز میناب fanavariminab@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل masoud_nasiri449@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا mohsensa.20@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 پژوهش سرای دانش آموزی امام محمد باقر(ع) رفسنجان mm9265809@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام akramvalipoor89@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه قم saleh.mahdi@outlook.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 انجمن نانوفناوری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران nano.saripharmacy@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 شرکت رهپویان ماورائ علم و اندیشه dezzahed@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 موسسه کیهان نمای آسمان reza.sanati1393@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 کارگروه فناوری نانو دانشگاه جهرم nanotechjahrom@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد نور saadyan@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 پژوهش سرای دانش آموزی رازی شهر ششتمد dolatabadi.sara@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 کمیته فناوری نانو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم mranjbar6913@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه صنعتی اراک mjoolaei@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 کارگروه فناوری نانو دانشگاه گلستان nafas.haghjoox@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس m.haddadi@modares.ac.ir 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 کمیته فناوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان kimiahatef2020@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
جمع کل 4602 4602