1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مشاهده چگونگی‌شناسایی یك مولكول با مولكول دیگر

کلمات کلیدی : تصویربرداری مولکولی تاریخ خبر : 1386/04/15 تعداد بازدید : 1937

بدن انسان یک ماشین کامل است، برای عملکرد مناسب، باید هر جزء یا به‌عبارت بهتر ‏هر مولکول، نقش حیاتی و ویژة خود را به‌بهترین نحوه انجام دهد. بنابراین هر مولکول ‏باید بتواند انواع دیگر را تشخیص داده و با همدیگر همکاری کنند. گروهی از محققان ‏مؤسسة تحقیقاتی ماکس پلانک، مؤسسة فرانهوفر و کالج سلطنتی ‏لندن توانستند با موفقیت از مولکول‌ها در حین فرایند تشخیص، فیلم بگیرند.


بدن انسان یک ماشین کامل است، برای عملکرد مناسب، باید هر جزء یا به‌عبارت بهتر ‏هر مولکول، نقش حیاتی و ویژة خود را به‌بهترین نحوه انجام دهد. بنابراین هر مولکول ‏باید بتواند انواع دیگر را تشخیص داده و با همدیگر همکاری کنند. گروهی از محققان ‏مؤسسة تحقیقاتی ماکس پلانک، مؤسسة فرانهوفر و کالج سلطنتی ‏لندن توانستند با موفقیت از مولکول‌ها در حین فرایند تشخیص، فیلم بگیرند.
مطابق نتایج این تحقیق، شکل مولکول‌ها در جهت وفق یافتن با یکدیگر تغییر می‌کند. مولکول‌ها هم ‏مانند انسان‌ها به‌یکدیگر سلام کرده و به‌نوعی با هم دست می‌دهند. هر کس که سعی کند دست راست ‏دیگری را با دست چپ خود در حین دست دادن بگیرد با مشکل روبه‌رو می‌شود، زیرا دست راست و چپ ‏بر هم منطبق نمی‌شوند، به‌همین ترتیب در مولکول‌ها نیز راست دست (‏D‏) و چپ دست (‏L‏) وجود دارد که ‏فقط می‌توانند با نوع متناظر خود منطبق شود. ‏
ماگالی لینگرفلدر و همکارانش در مؤسسة ماکس پلانک توانستند با استفاده از یک میکروسکوپ ‏الکترونی تونلی از جزئیات مواجه‌‌‌‌‌شدن مولکول‌های دی‌فنیل‌آلانین جذب‌شده ‌بر روی یک زیرلایه ‏تصاویری بگیرند. (دی‌فنیل‌آلانین واحد ساختاری مرکزی الیاف پلی‌پپتیدی یافت‌شده ‌در مغز بیماران ‏آلزایمری است) . تصاویر متوالی نشان می‌دهند که تنها مولکول‌های با کایرالیتة یکسان به‌راحتی به‌صورت ‏جفت یا زنجیر به‌هم متصل می‌شوند. ‏
برای اینکه دو مولکول همدیگر را محکم در بر بگیرند باید اشکال آنها کاملاً با هم منطبق باشند. بررسی ‏دقیق تصاویر گرفته‌شده‌به‌همراه محاسبات تئوری محققان کالج سلطنتی لندن این تطبیق‌سازی دینامیکی ‏مولکول‌ها را هنگام مواجهه با هم ثابت می‌کنند. ‏
نتایج به‌دست آمده صحت تئوری کنفورماسیون درون مولکولی ‏Linus Pauling‏ را نشان می‌دهد. در ‏حین‌شناسایی مولکول‌ها، شکل طبیعی آنها آنقدر که چگونگی تطبیق مولکول‌ها نسبت به‌هم اهمیت دارد، ‏مهم نیست. ‏
نتایج این تحقیق در مجلة ‏Angewandte Chemie‏ منتشر شده‌است.