1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

پیشرفت‌های جدید در ساخت موتورهای مولكولی زیست‌تقلیدی

کلمات کلیدی : چیدمان لایه لایه - تشخیص بیماری - دارو تاریخ خبر : 1386/09/05 تعداد بازدید : 1662

گروهی از دانشمندان چینی در ادامه دستاوردهای قبلی خود در زمینه ساخت غشاهای زیست‌تقلیدی که با روش‌های خودآرایی و چیدمان لایه لایه انجام شده بود، اخیرا ً به موفقیت‌های دیگری در زمینه ساخت موتورهای مولکولی برای سیستم‌های زیست‌تقلیدی دست یافته‌اند. این سیستم‌ها در دارورسانی، تشخیص و درمان بیماری‌ها و ساخت نانوابزارهای جدید به کار می‌رود.

گروهی از دانشمندان چینی در ادامه دستاوردهای قبلی خود در زمینه ساخت غشاهای زیست‌تقلیدی که با روش‌های خودآرایی و چیدمان لایه لایه انجام شده بود، اخیرا ً به موفقیت‌های دیگری در زمینه ساخت موتورهای مولکولی برای سیتم‌های زیست‌تقلیدی دست یافته‌اند.

این سیستم‌ها در دارورسانی، تشخیص و درمان بیماری‌ها و ساخت نانوابزارهای جدید به کار می‌رود.

آنها همچنین از ابداع روش نوینی برای چیدن FoF1 ATPas در میکروکپسول‌های اصلاح‌شده لیپیدی خبر دادند که می‌توان به‌عنوان ظرف‌هایی برای ذخیره انرژی و ATP سنتز‌شده عمل کنند. با ا ستفاده از چنین سیستمی است که مطالعه دقیق عملکرد ATPase به‌عنوان یک واحد زیست‌تقلیدی امکان‌پذیر شده و یک ابزار میکرومتری ذخیره انرژی هم به دست می‌آید.

گفتنی است این تحقیقات با حمایت مالی آکادمی علوم(CAS)، وزارت علوم و فناوری و بنیاد ملی علوم طبیعی چین انجام شده است.