1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

استفاده از سیگنال‌دهی شیمیایی در نانوماشین‌های آینده

کلمات کلیدی : سیگنال‌دهی شیمیایی - کنترل‌حرکت نانوماشین‌ تاریخ خبر : 1387/02/29 تعداد بازدید : 1485

دانشمندان گزارش کرده‌اند که علامت‌دهی میان میکروکپسول‌ها می‌تواند منجر به آغاز حرکت آنها شود؛ این یافته می‌تواند به توسعه نانوماشین‌ها برای دارورسانی و یا کاربردهای دیگر کمک کند.

New Page 1

دانشمندان گزارش کرده‌اند که علامت‌دهی میان میکروکپسول‌ها می‌تواند منجر به آغاز حرکت آنها شود؛ این یافته می‌تواند به توسعه نانوماشین‌ها برای دارورسانی و یا کاربردهای دیگر کمک کند.
محققان در پنسیلوانیا گزارش کرده‌اند که سیگنال‌دهی شیمیایی میان میکروکپسول‌های سنتزی می‌تواند موجب آغاز حرکت این کپسول‌ها و جهت‌دهی حرکت آنها شود. این یافته می‌تواند به حرکت کنترل‌شده در نانوماشین‌های آینده منجر شود که می‌توانند دردارورسانی، پیل‌های سوختی، و کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرند. نتایج این پژوهش در مجله ACS Nano منتشر خواهد شد.
محققان این تئوری را مطرح کرده‌اند که کپسول‌های سنتزی می‌توانند از طریق جابه‌جایی سیگنال‌های شیمیایی به طریقه فیزیکی میان دو کپسول باهم ارتباط برقرار کنند.محققان اخیراً پیشنهاد داده‌اند که همین فرایند سیگنال‌دهی، قابلیت فرستادن علامت‌هایی برای جهت‌دهی حرکات سلول‌ها را دارد.
در این مطالعه آن بالاز و همکارانش از مدل‌های رایانه‌ای برای شبیه‌سازی سیگنال‌دهی شیمیایی استفاده کردند.
آنها یک میکروکپسول حفره‌ای پرشده با نانوذرات را مدلسازی کردند تا یک سلول زیستی را شبیه‌سازی کنند. زمانی که این کپسول در مجاورت یک کپسول خالی قرار گرفت، نانوذرات کپسول پر موجب آغاز حرکت کپسول خالی شده و همین امر به نوبه خود موجب حرکت کپسول پر «سیگنال‌دهنده» گردید.
محققان پیشنهاد می‌کنند که می‌توان همین فرایند را در نانوماشین‌های آینده مهندسی کرده و از آن برای جهت‌دهی حرکت آنها در بدن یا پیل‌های سوختی استفاده کرد.