1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

ساخت نانوذرات نیمه‌هادی به‌کمک ماتریس‌های زئولیتی‌

موضوع : علم و پژوهش کلمات کلیدی : نانوذرات - زئولیت تاریخ خبر : 1388/03/26 تعداد بازدید : 3561

محققان ایرانی توانستند با روش تبادل یونی، نانوذرات نیمه‌رسانا با بستر زئولیتی را سنتز کنند که می‌توان از آنها در تصفیه پساب‌های صنعتی، الکترونیک و ... استفاده کرد.

محققان ایرانی توانستند با روش تبادل یونی، نانوکامپوزیت‌های نیمه‌رسانا را سنتز کنند که می‌توان از آنها در تصفیه پساب‌های صنعتی و ... استفاده کرد.

دکتر افشین پوراحمد نودهی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: «ترکیبات نانوکامپوزیتی (نانوذرات نیمه رسانا/ زئولیت) تهیه شده، می‌توانند در واکنش‌های فوتوکاتالیستی، به تخریب رنگدانه‌های آلی موجود در پساب‌های صنعتی کمک نمایند».

وی در مورد روش انجام این پژوهش گفت: «ابتدا زئولیت موردنیت به روش هیدروترمال و ترکیب مزوپور MCM-41 در دمای اتاق سنتز شد. سپس نانوذرات نیمه‌هادی سولفید نیکل، سولفید کبالت، سولفید کبالت نیکل به روش تبادل یونی در این ماتریس‌ها مشارکت داده شدند. با بررسی‌های انجام گرفته بهترین شرایط واکنش از نظر غلظت مواد واکنش‌دهنده، مدت زمان واکنش، دمای واکنش، سرعت همزن و pH محیط جهت دستیابی به ذرات نیمه‌هادی در ابعاد نانومتری مشخص گردید.

گفتنی است؛ نانوذرات نیمه‌رسانای سنتز شده در اندازه‌ای کمتر از 10 نانومتر به دست آمدند».

دکتر پوراحمد در مورد کاربرد نانوذرات نیمه‌رسانا اظهار داشت: «این مواد، می‌توانند در صنایع مختلف از جمله؛ فوتوکاتالیست‌ها، حسگر‌ها، دستگاه‌های نوری غیر‌خطی، فوتونیک، الکترونیک، اپتوالکترونیک و غیره بسیار مفید واقع شوند».

محققان این طرح، برای مطالعه ابعاد نانوذرات سنتز شده، محل قرارگیری آنها و همچنین بررسی خواص آنها از دستگاه‌های XRD، SEM، EDX، UV-vis، BET و DRS بهره گرفته‌اند.

این کار تحقیقاتی با راهنمایی دکتر میرعبدالله سیدسجادی و دکتر کریم زارع و با همکاری دکتر شبنم سهراب‌نژاد در قالب پایان‌نامة دکتری افشین پوراحمد نودهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته‌است.

جزئیات این پژوهش در مجلات Materials Letters(جلد 61، صفحات 2926-2923، سال 2007)، Materials Letters (جلد 61، صفحات 2314-2311، سال 2007)،Materials Science and Engineering C (جلد28 ، صفحات 205-202، سال 2008)، Materials Letters (جلد 62، صفحات 658-655، سال 2008)، PHYSICA E (جلد 40، صفحات 688-684، سال 2008) منتشر شده است.