1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

اعلام رتبه‌بندی مجموعه‌ها و واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی

موضوع : سیاست‌گذاری و ارزیابی تاریخ خبر : 1389/04/07 تعداد بازدید : 3468

رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به تفکیک مجموعه‌ها و واحدهای آزمایشگاهی، منتشر شد.

Untitled 1
رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به تفکیک مجموعه‌ها و واحدهای آزمایشگاهی، منتشر شد.
براساس دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه، از سال 1388، آزمایشگاه‌های عضو با توجه به تعداد دستگاه‌های نوع اول فعال خود در شبکه، به دو دسته «مجموعه آزمایشگاهی» و «واحد آزمایشگاهی» تقسیم می‌شوند.
براین‌اساس، «مجموعه آزمایشگاهی»، عضوی از شبکه است که حداقل سه مورد از دستگاه‌های آزمایشگاهی فعال نوع اول را برای ارایه خدمات در قالب شبکه، معرفی کرده‌باشد و آزمایشگاه‌هایی که کمتر از 3 دستگاه نوع یک را در قالب شبکه به اشتراک گذاشته‌باشند، «واحد آزمایشگاهی» محسوب خواهندشد.
حمایت‌های شبکه از آزمایشگاه‌های عضو نیز براساس این دسته‌بندی و همچنین امتیاز کسب‌شده آنها در ارزیابی انجام می‌شود.
طبق گزارش عملکرد سال 1388 آزمایشگاه‌های عضو شبکه، 10 مرکز به عنوان «مجموعه آزمایشگاهی» و 29 مرکز به عنوان «واحد آزمایشگاهی» شناخته شده‌اند.
رتبه‌بندی مجموعه‌ها و واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه براساس امتیاز کسب شده در هشتمین دوره ارزیابی عملکرد آنها، در زیر آورده شده‌است.


رتبه‌بندی مجموعه‌های آزمایشگاهی عضو شبکه (طبق ارزیابی هشتم)
1مرکز پژوهش متالورژی رازی bgf.jpg 77.87
2موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایرانbgf.jpg 77.84
3پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانbgf.jpg 76.19
4پژوهشگاه مواد و انرژیbgf.jpg 63.56
5گروه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزیbgf.jpg 62.54
6آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهرانbgf.jpg 57.14
7پژو‌هشگاه صنعت نفتbgf.jpg 56.45
8آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزیbgf.jpg 54.91
9مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریزbgf.jpg 50.00
10آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا(س)bgf.jpg 49.91
11آزمایشگاه آنالیز پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی دانشگاه شهید بهشتی bgf.jpg 49.35


رتبه‌بندی واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه (طبق ارزیابی هشتم)
1مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریفbgf.jpg 61.48
2آزمایشگاه‌های پردیس علوم و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهرانbgf.jpg 55.59
3آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران bgf.jpg 55.36
4آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدbgf.jpg 55.06
5آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه سیستان و بلوچستانbgf.jpg 55.01
6پژوهشگاه علوم و فناوری رنگbgf.jpg 53.66
7آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزیbgf.jpg 52.43
8شرکت تحقیقات صنعتی آبسار کویرbgf.jpg 51.99
9مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتیbgf.jpg 51.92
10آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهوازbgf.jpg 51.66
11پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سیناbgf.jpg 50.26
12مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه تحقیقاتی پرطاووسbgf.jpg 49.75
13مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایرانbgf.jpg 49.55
14آزمایشگاه مهارفن ابزارbgf.jpg 49.51
15آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه بیرجندbgf.jpg 49.24
16پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور bgf.jpg 48.69
17مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهانbgf.jpg 47.89
18مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شیرازbgf.jpg 46.23
19آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه سمنان bgf.jpg 45.19
20آزمایشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی سهندbgf.jpg 45.14
21مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریفbgf.jpg 44.86
22بخش مواد دانشگاه تربیت مدرسbgf.jpg 44.69
23آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی bgf.jpg 42.94
24مجموعه آزمایشگاه های دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایرانbgf.jpg 39.68
25آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا همدانbgf.jpg 39.48
26آزمایشگاه سیستم‌های نوین دارو رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهرانbgf.jpg 9.30
27مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تبریزbgf.jpg 8.40
28آزمایشگاه شناسائی و اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیائی دانشگاه صنعتی شریف0.00
28آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان0.00