1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

اجلاس سران جهان در زمینه تنظیم مقررات(GSRS) در سپتامبر 2016، در مریلند برگزار خواهد شد.

تمرکز اجلاس سران جهان در زمینه تنظیم مقررات، بر روی استانداردها و کاربردهای فناوری نانو

موضوع : آموزش و ترویج - سیاست‌گذاری و ارزیابی - صنعت و بازار - استاندارد و ایمنی کلمات کلیدی : استاندارد - تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو تاریخ خبر : 1395/07/22 تعداد بازدید : 2217

اجلاس سران جهان در زمینه تنظیم مقررات(GSRS) در سپتامبر 2016، در مریلند برگزار خواهد شد.

اجلاس سران جهان در زمینه تنظیم مقررات(GSRS) در سپتامبر 2016، در مریلند برگزار خواهد شد. هر نشست GSRS بر یک حوزه علم تنظیم مقررات تمرکز دارد که نشست سپتامبر 2016 بر استاندارد‌های فناور‌ی نانو و کاربردهای آن تمرکز خواهد داشت که قبلا در کارگاه GSRS در تاریخ 11 اکتبر 2015 مورد بررسی قرار گرفته‌است. کارگاه سال 2015 بر اندازه‌گیری مشخصات فیزیکوشیمیایی و استاندارد‌های مرتبط با نانو مواد در حالت ساده و در ماتریس‌های پیچیده تمرکز داشت. این نشست با هدف توسعه‌‌ی اندازه گیری‌ها و استانداردهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی برای کاربرد‌های خاص از جمله: دارو‌های حاوی نانومواد، لوازم پزشکی، مواد غذایی و مواد در تماس با غذا و محصولات مراقبت شخصی تمرکز خواهد داشت. اهداف این نشست به شرح زیر می‌باشد:

• آموزش گروه وسیعی از ذی نفعان در زمینه آخرین پیشرفتهای فناوری نانو، روشهای اندازهگیری و استانداردهای مقرراتی؛
• شناسایی نیازهای فوری فناوری نانو، روشهای اندازه گیری و استانداردهای مقرارتی؛
• هماهنگی بیشتر میان ذی نفعان با هدف توسعه استانداردها.
نتایج مورد انتظار این نشست به شرح زیر می‌باشد:
• انتشار یک گزارش جلسه؛ اطلاعات به دست آمده از جلسات طوفان فکری خلاصه می‌‌شود تا نیازمندی‌‌ها در زمینه تدوین استانداردهای جدید، راهنمای اسناد و مواد مرجع، بر اساس اجماع و با هدف تنظیم مقررات برای محصولات نانو، اخذ و اولویت بندی شوند. علاوه بر این، آخرین پیشرفت‌ها و همچنین شکاف‌های موجود در مقررات فناوری نانو برای طیف وسیعی از کاربردها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کل این اطلاعات در یک گزارش به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
• توافق جهانی بر روی یک وبسایت متمرکز؛ وبسایت‌هایی وجود دارند که حاوی اطلاعاتی در مورد استانداردها هستند، مانند: پایگاه داده فناوری نانو متعلق به موسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI). یک وبسایت متمرکز جدید حاوی لینک‌ فهرست‌های استاندارد‌های بین‌المللی موجود موردنیاز است تا کل اطلاعات در یک محل مشخص ارایه شود. این مساله قابل بررسی است که چنین وبسایتی به صورت بخشی از برنامه پایش نانومواد اتحادیه اروپا و با میزبانی سازمان مواد شیمیایی اروپا (ECHA) راه اندازی شود.

سند اولیه ای برای مطالعه در پیش از اجلاس تهیه شده است که شامل یک فهرست 26 صفحهای از اسناد راهنمای سازمان‌‌های بین المللی و آمریکایی تنظیم مقررات، اسناد سازمانهای دیگر، استانداردهای تدوین شده، پروتکلهای در دسترس عموم، و مواد مرجع نانو مقیاس میباشد.