1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

اطلاعات این رویداد

ششمین دوره توان افزایی مروجین فناوری نانو(ویژه نهادهای ترویجی)

شروع : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

پاپان : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

سازمان : بنیاد آموزش فناوری نانو

محل برگزاری : پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

آرشیو روزانه
گزارش آنلاین از ششمین دوره توان افزایی مروجین فناوری نانو(ویژه نهادهای ترویجی) این رویداد به پایان رسیده است

انتقال تجربه های موفق تجربه تجاری سازی فناوری نانو (نانو تافته)

ساعت : ۱۱:۱۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

اتقال تجربه های نهاد های ترویجی فعال

ساعت : ۱۰:۳۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

انتقال تجربه های موفق توسط نهاد های ترویجی فعال

ساعت : ۱۰:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

انتقال تجربه های موفق توسط نهادهای ترویجی فعال

ساعت : ۹:۳۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آغاز سومین روز از توان افزایی نهادهای ترویجی فناوری نانو در دانشگاه شهید عباسپور

ساعت : ۹:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

معرفی سیاست ها و فعالیت های ستاد فناوری نانو در ششمین توان افزایی نهادهای ترویجی

ساعت : ۱۸:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بازدید نهادهای ترویجی فناوری نانو از نمایشگاه محصولات دستاوردهای فناوری نانو کشور

ساعت : ۱۷:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

معرفی سایت آموزش و آشنایی با آیین نامه های حمایت از نشریات دانشجویی

ساعت : ۱۴:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

ادامه سمینار آموزشی نوآوری باز

ساعت : ۱۲:۱۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

سمینار آموزشی نوآوری باز

ساعت : ۱۱:۵۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶