1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

نانو مواد

ماژول خورشیدی مس‌اندیوم‌گالیوم‌سلنیوم (CIGS)

کلمات کلیدی: سلول خورشیدی، ماژول، تبدیل انرژی، نورانی، الکتریکی، CIGS.

در سلول‌های CIGS که از نسل دوم سلول‌های خورشیدی هستند سعی شد...

ماژول سلول خورشیدی انعطاف‌پذیر با جاذب پروسکایت یا CIGS یا CZTS

کلمات کلیدی: سلول‌های خورشیدی، انعطاف پذیر، پایداری مکانیکی، پروسکایت، CIGS، CZTS.

ساخت ماژول خورشیدی  به صورت roll to roll از ملزو...

ماژول سلول های خورشیدی با جاذب نور پروسکایتی معدنی سزیم سرب هالید

کلمات کلیدی: سلول خورشیدی، پروسکایت معدنی، جاذب نور، ناپایداری فازی.

یکی از مهم ترین ملزومات برای وارد شدن به صنعت ساخت ماژول های خ...

ماژول سلول های خورشیدی کاملا پرینت شده با جاذب پروسکایت یا CIGS یا CZTS

کلمات کلیدی: سلول خورشیدی، پوشش‌دهی به روش پرینت، پروسکایت، CIGS، CZTS.

ساخت سلول های خورشیدی در نهایت باید منجر به تولید ماژول های...