1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

کاهش بار میکروبی محصولات غذایی (خشکبار، میوه و سبزیجات تازه و خشک، ادویه)

کلمات کلیدی: کاهش بار میکروبی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

بار میکروبی از سطح مواد غذایی، کشاورزی و افزایش زمان ماندگاری از مسائل مطرح در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی است. فناوری پلاسمای سرد با فناوری غیرحرارتی می تواند با ایجاد تغییراتی در دیواره سلولی، مورفولوژی و یا خصوصیات ژنتیکی میکروارگانیسم ها، باعث مرگ آنها شود.

 

پیش زمینه طرح :

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از: زمان پردازش، رژیم پلاسمای مورد استفاده و ... قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس صنعتی یا نیمه صنعتی به همراه ملاحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را داشته باشد. برخی از ملاحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1) کاهش حداقل 3 لگاریتمی بار میکروبی بدون تاثیر در خواص ماده غذایی

2) عدم به کارگیری سامانه های پلاسمایی با محدودیت افزایش مقیاس

3) عدم استفاده از مواد شیمیایی جهت افزایش اثربخشی پلاسما در کاهش بار میکروبی

4) مطالعه اثرگذاری پلاسما بر حداقل دو نوع میکرواورگانیسم

5) توجه به زمان پردازش پلاسمایی و سرعت عملکرد سامانه پلاسمایی

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1399

کد RFP :

C10-01-95