1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

کاهش سموم خشکبار اعم از پسته، بادام، ذرت و ...

کلمات کلیدی: حذف سم آفلاتوکسین؛ پلاسمای سرد؛ افزایش مقیاس صنعتی.

کاهش سم آفلاتوکسین که ناشی از قارچ آسپرژیلوس می باشد، سبب عدم پذیرش خشکبار ایران در بازار های جهانی می شود؛ بنابراین یکی از نیازها و اولویت های صنعت خشکبار کشور کاهش این ماده در محصولات خشکبار است. استفاده از روش های غیرمخرب و ارزان قیمت که بتواند در عین حال که سبب حذف این ماده می شود به مواد غذایی آسیب نرسانده و کیفیت و ارزش غذایی آنها را حفظ کند از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم استفاده از مواد شیمیایی یا حرارت بالا در فرآیند حذف سم آفلاتوکسین از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار بگیرد. فناوری پلاسمای سرد با قابلیت کار در دمای پایین و فشار اتمسفری می تواند امکان قارچ زدایی و حذف سم ناشی از آنها را از سطح این محصولات فراهم آورد. لذا انتظار می رود که این فناوری بتواند علاوه بر حذف میکروارگانیسم های خطرناک از سطح مواد غذایی، جایگزین سایر روش های گندزدایی و استریل سازی در صنعت غذا به ویژه محصولات خشکبار شود.

 

پیش زمینه طرح :

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از: زمان پردازش، رژیم پلاسمای مورد استفاده و ... قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس صنعتی یا نیمه صنعتی به همراه ملاحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را داشته باشد. برخی از ملاحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1) کاهش حداقل 3 لگاریتمی بار میکروبی بدون تاثیر در خواص ماده غذایی

2) عدم به کارگیری سامانه های پلاسمایی با محدودیت افزایش مقیاس

3) عدم استفاده از مواد شیمیایی جهت افزایش اثربخشی پلاسما در کاهش بار میکروبی

4) مطالعه اثرگذاری پلاسما بر حداقل دو نوع میکرواورگانیسم

5) توجه به زمان پردازش پلاسمایی و سرعت عملکرد سامانه پلاسمایی

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1399

کد RFP :

C10-02-95