1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

حذف و یا کاهش سموم شیمیایی از سطح محصولات کشاورزی

کلمات کلیدی: حذف سموم کشاورزی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

کاهش و یا حذف سموم باقی مانده از زمان کشت محصولات بر روی آنها، سبب بهبود کیفیت محصولات و عدم آسیب ناشی از مصرف این سموم همراه با محصولات می شود. تکنولوژی پلاسمای سرد می تواند با فرآیندی سرد و غیر حرارتی، در این مسیر نقش آفرینی نماید.

 

پیش زمینه طرح :

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از: زمان پردازش، رژیم پلاسمای مورد استفاده و قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس صنعتی یا نیمه صنعتی به همراه ملاحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را داشته باشد. برخی از ملاحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1) محصولات مورد نظر این طرح شامل کلیه محصولات کشاورزی و باغی بوده و شامل خشکبار نمی شود.

2) عدم تغییر خواص ظاهری و تغذیه ای محصولات

3) عدم به کارگیری سامانه های پلاسمایی با محدودیت افزایش مقیاس

4) عدم استفاده از مواد شیمیایی جهت افزایش اثربخشی پلاسما

5) توجه به زمان پردازش پلاسمایی و سرعت عملکرد سامانه پلاسمایی

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1399

کد RFP :

C10-03-95