1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

حذف آلاینده های گاز خروجی نیروگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و مراکز صنعتی

کلمات کلیدی: حذف؛ ترکیبات آلی فرار؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

وجود ترکیبات آلی فرار و آلاینده در جریان‌های خروجی صنایع پتروشیمی و اثرات سوء بهداشتی و زیست‌ محیطی مرتبط با آن از جمله مسائلی است که نیازمند انجام مطالعات بیشتر جهت انتخاب سامانه‌ای تصفیه کارامدتر است. گسترش روز افزون صنیع شیمیایی و به نوبه آن افزایش نوع و میزان آلاینده های تولید این واحدها سبب گسترش پژوهش ها در زمینه توسعه روش ها و فناوری های تصفیه و حذف مواد آلاینده صنعتی شده است. استفاده از روش هایی که پیچیدگی کمتر داشته و در عین حال بتواند به طور موثرتری مواد آلاینده را حذف کند مورد توجه قرار گرفته است. یکی از فناوری های مورد توجه در این حوزه فناروی پلاسما است. فناوری پلاسما به ویژه پلاسمای سرد به دلیل ماهیت آن که یک محیط یونیزه شده است، می تواند شرایط لازم برای تجزیه شیمیایی و تخریب ترکیبات آلی را فرآهم کند. از این رو انتظار می رود که فناوری پلاسمای سرد با داشتن این پتانسیل بتواند به تجزیه این ترکیبات کمک برساند.

 

پیش زمینه طرح :

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از: زمان پردازش، رژیم پلاسمای مورد استفاده و ... قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس صنعتی به همراه ملاحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را داشته باشد. برخی از ملاحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1) بررسی اثر بخشی پلاسما بر خذف یا کاهش غلظت آلاینده¬ها منطبق با نیاز صنعت

2) قابلیت افزایش ابعاد و حجم سامانه یا رآکتور پلاسما در مقیاس نیمه صنعتی یا صنعتی

3) عدم نیاز به تغییر اساسی در زیر ساخت های صنعت 4. مقایسه عملکرد پلاسما با سایر روش های مرسوم (در صورت وجود)

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1399

کد RFP :

E39-01-95