1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

بهبود قابلیت رنگرزی منسوجات و کاهش مصرف مواد شیمیایی

کلمات کلیدی: افزایش قابلیت رنگرزی؛ اصلاح سطحی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

یکی از معضلات صنعت نساجی به ویژه در بخش رنگرزی و اصلاح سطحی منسوجات مصرف انرژی و تولید پساب های صنعت است که اغلب سبب تحمیل هزینه های اضافی به این صنعت می شود. از این رو استفاده از روش ها یا فرآیندهایی که سبب رفع یا کاهش این معضل شود جزو اولویت های این صنعت محسوب می شود. استفاده از روش های پیش فرآیندی جدید که نیاز به مصرف آب کمتر و در نتیجه سبب تولید پساب کمتر می گردد می تواند نوید بخش رفع این معضل ها باشد. فناوری پلاسما با توجه به ماهیت آن و همچنین قابلیت هایی که دارد گزینه ی مناسبی برای کاربرد در صنعت نساجی به ویژه در بخش های اصلاح سطحی و تکمیل منسوجات خواهد بود. بهره گیری از پیش فرآیندهای پلاسمایی به دلیل کاهش مصرف انرژی، مواد شیمیایی و آب، هم اکنون از اولویت های صنعت نساجی به حساب می آید. از طرفی خواص سطح الیاف در برخی موارد کاربردی، دارای نقش مهمتری نسبت به خصوصیات توده کالا می باشد. به طوری که بعضی از عملکردهای الیاف مانند چسبندگی، قابلیت چاپ شدن، رنگ-پذیری، زیردست، درخشندگی، زیست سازگاری و خواص اصطکاکی بیش از آنکه با خواص توده الیاف مرتبط باشد، متأثر از خارجی ترین لایه سطحی الیاف می باشد. پلاسمای سرد نوعی از پلاسما که در دمای پایین کار می کند می تواند این اهداف را قابل دستیابی نماید. لذا در این طرح هدف توسعه کاربرد و شناخت عوامل موثر در بکارگیری فناوری پلاسمای سرد در بخش های اصلاح سطحی و تکمیل صنعت منسوجات است.

 

پیش زمینه طرح :

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از: زمان پردازش، رژیم پلاسمای مورد استفاده و ... قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس صنعتی به همراه ملاحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را داشته باشد. برخی از ملاحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1) بررسی اثر پلاسما بر سایر مشخصات منسوج

2) لزوم انتخاب پارامترهای سیستم مانند نوع رنگ و منسوج منطبق و یا نزدیک به شرایط واقعی

3) تعیین دقیق سهم پلاسما در افزایش میزان ماندگاری اثر

4) توجه به زمان پردازش پلاسمایی و سرعت عملکرد سامانه پلاسمایی و انطباق و یا نزدیک بودن آن به معیارهای متناسب با نیاز صنعت

5) لزوم مقیاس پذیر بودن روش ارائه شده

6) بررسی و ارزیابی راندمان انرژی و ماده مصرفی در سامانه های طراحی شده

7) مقایسه عملکرد پلاسما با سایر روش های مرسوم (در صورت وجود)

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1399

کد RFP :

C13-02-95