1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

حذف رنگدانه و مواد شیمیایی خطرناک از پساب های کارخانجات نساجی

کلمات کلیدی: تصفیه پساب؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

پساب کارخانجات نساجی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و به ویژه رنگدانه های مختلف در فرآیندهای تکمیل، حاوی ترکیبات شیمیایی گوناگونی هست که اغلب این ترکیبات برای محیط زیست خطرناک بوده و باید قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه شوند. حذف و جداسازی ترکیبات شیمیایی از پساب کارخانجات به روش های گوناگونی صورت می گیرد که اغلب شامل استفاده از جاذب ها و ترکیبات شیمیایی لخته کننده می شود. دو رویکرد در زمینه حذف این ترکیبات وجود دارد که شامل حذف مواد شیمیایی یا تجزیه این مواد است، که هر کدام از این روش ها نیاز به ابزار و فرآیندهای خاص خود را دارد. پلاسما محیطی یونیزه شده است که به دلیل ماهیت ذاتی خود و ویژگی های خاصی که دارد می تواند در فرآیندهای گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله مواردی که پلاسما می تواند مورد استفاده قرار گیرد فرآیندهای تصفیه پساب به ویژه پساب های صنعتی حاوی ترکیبات شیمیایی است. محیط پلاسما می تواند شرایط مناسب برای شروع واکنش های شیمیایی را فرآهم نماید. تخلیه پلاسمایی در محیط پساب صنعتی، امکان لخته کردن و یا متلاشی کردن ترکیبات شیمیایی و ذرات معلق در آن را فرآهم می کند. از این رو می تواند به عنوان روشی مناسب برای حذف یا تجزیه ترکیبات شیمیایی و رنگدانه ها از پساب ها کارخانجات نساجی باشد. هدف این طرح بررسی استفاده از فناوری پلاسما در تصفیه پساب های صنعتی حاوی مواد شیمیایی و رنگدانه ها به ویژه پساب کارخانجات نساجی است.

 

پیش زمینه طرح :

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از: زمان پردازش، رژیم پلاسمای مورد استفاده و ... قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس صنعتی به همراه ملاحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را داشته باشد. برخی از ملاحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1) لزوم انتخاب پارامترهای سیستم مانند تعداد مواد شیمیایی موجود در پساب و غلظت آنها منطبق و یا نزدیک به شرایط واقعی

2) بررسی محصولات جانبی

3) تعیین دقیق سهم پلاسما در حذف مواد آلاینده و بارز بودن این سهم (در صورت استفاده از روشهای کمکی)

4) توجه به زمان پردازش پلاسمایی و سرعت عملکرد سامانه پلاسمایی و انطباق و یا نزدیک بودن آن به معیارهای متناسب با نیاز صنعت

5) لزوم مقیاس پذیر بودن روش ارائه شده

6) بررسی و ارزیابی راندمان انرژی و ماده مصرفی در سامانه های طراحی شده

7) مقایسه عملکرد پلاسما با سایر روش های مرسوم (در صورت وجود)

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1399

کد RFP :

E37-01-95