1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

ایجاد پوشش نانوساختار TiBN با استفاده از روش PACVD بررسی تاثیر متغیرهای فرایندی بر خواص مکانیکی و سایشی آن

کلمات کلیدی: پوشش؛ PACVD؛ بهینه سازی؛ خواص مکانیکی.

ایجاد پوشش هایی با قابلیت های مختلف در مقیاس نانومتری (پوشش هایی با ضخامتی کمتر از 100 نانومتر) بر روی ابزارها و ماشین آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارآیی و عمر قطعات شده است. تولید و مهندسی پوشش ها با هدف ایجاد پوشش های چند جزیی با خواص جدید یا بهبود یافته از جمله حوزه های پژوهشی در زمینه پژوهش های دانشگاهی مرتبط با فناوری نانو است. هرچند ایجاد پوشش های سه جزیی TiBN با استفاده از روش رسوب گذاری شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما (PACVD) در دنیا انجام شده است ولی این پوشش تاکنون در کشور اعمال نشده است. این پوشش نانوساختار جزء پوشش های سخت و مقاوم بوده که کاربردهای زیادی بر روی قالب ها خواهد داشت.

به دلیل محرز بودن اثر دمای لایه نشانی، ترکیب پلاسمایی و درصد چرخه کار، بایستی این سه عامل به دقت مورد تحلیل و کنکاش قرار گیرد.

پیش زمینه طرح :

هدف اول، ایجاد پوشش نانوساختار TiBN با خواص مطلوب از نظر مکانیکی است. در ادامه بررسی شرایط متغیر پلاسمایی (از جمله درصد چرخه کار و فرکانس) و ترکیب پلاسمایی (ترکیب گازها و ترکیبات واکنشی) و دمای لایه نشانی می باشد. مدنظر است تا استفاده کنندگان از تجهیزات مربوطه بتوانند با استفاده از اطلاعات بدست آمده در این رساله به ایجاد پوشش جدید و کنترل مهندسی شده ای در کیفیت سطح پوشش دست یابند. از این رو لازم است تا دانشجو، ضمن مطالعه مقالات و پتنت های موجود، مواد اولیه مورد استفاده را تهیه نموده و در صورت لزوم در دستگاه PACVD تغییرات ایجاد نموده تا بتواند پوشش تکرار پذیری را اعمال نماید. بعد از دستیابی به شرایط بهینه لازم است، کلیه شرایط اعم از بسامد، زمان فرایند، ولتاژ اعمالی و غیره ثابت در نظر گرفته شود و به طور جداگانه ترکیب پلاسمایی، دما و درصد چرخه کار مورد مطالعه قرار گیرد. لذا لازم است دانشجوی حتما طراحی آزمایش نماید و با درنظر گرفتن چند متغیر بتواند اثر متغیرهای را بررسی و مطالعه نماید.

معیارهای مورد نظر در بررسی نتایج این پایان نامه:

1- مشخصه یابی پوشش TiBN ایجاد شده با روش

2- بررسی خواص مکانیکی پوشش¬های مختلف PACVD (سختی، مدول یانگ و تنش پسماند)

3- مطالعه رفتار تریبولوژی پوشش¬های (مقاومت به سایش، ضریب اصطکاک، چسبندگی، زبری سطح)

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1398

کد RFP :

C28-05-95