1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه "توسعه سرمایه انسانی و آموزش پیش از دانشگاه": مطالعه موردی کشورهای منتخب

کلمات کلیدی: سیاست ­ها؛ برنامه­ ها؛ بهترین تجربیات؛ آموزش؛ توسعه سرمایه انسانی؛ مقطع پیش از دانشگاه؛ فناوری نانو؛ مطالعه تطبیقی.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو، "آموزش و توسعه سرمایه انسانی" است. ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای علمی و توانمندسازی نیروی انسانی در زمره نیازهای اصلی این حوزه قلمداد می شود. توسعه سرمایه انسانی و آموزش های مربوط به فناوری نانو در سطوح مختلف و با تمرکز بر جوامع هدف گوناگون صورت می پذیرد. آموزش پیش از دانشگاه یکی از مهمترین سطوح این برنامه بوده که سعی دارد تا بسترهای لازم را در دانش آموزان نهادینه کند.

کشورهای مختلف بنا به اقتضائات مختلف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک، چارچوب و شکل متفاوتی از سیاست ها و برنامه ها را در در جهت آموزش و توسعه سرمایه انسانی فناوری نانو در این سطح، تدوین و اجرا کرده اند. بررسی و تحلیل این برنامه ها و اقدامات، کمک شایانی به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقایص و ضعف های سیاست ها و برنامه های آموزش و توسعه سرمایه انسانی فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران می کند. به این منظور کشورهای" آمریکا، چین، انگلیس، کره جنوبی، تایوان، استرالیا، ژاپن و روسیه" به عنوان مطالعات موردی این پژوهش انتخاب شده اند. در این طرح، پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار (ذکر شده در بخش 2) را به انجام رساند.

 

پیش زمینه طرح :

با توجه به موضوع مطرح شده و مسأله ی اصلی که در این طرح به آن اشاره شده است، لازم است که پژوهشگران در پرپوزال پیشنهادی خود این موارد را مد نظر داشته و آنها را لحاظ نمایند:

1) بررسی سلسله مراتب سیاست های (کلان تا خرد) کشورهای مورد نظر در این حوزه

2) بررسی و تحلیل نقش و کارکرد نهادهای حاکمیتی فعال در این حوزه و ارتباطات آنها

3) بررسی ابزارهای سیاستی به کار گرفته شده توسط دولت (نهادسازی ها، مشوق ها، زیرساخت های انسانی- فیزیکی و ...) در این حوزه

4) بررسی نحوه و میزان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تصمیم گیری، اجرا و نظارت سیاست های این حوزه

5) بررسی و تحلیل مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار در موفقیت یا شکست سیاست ها و برنامه ها

6) مرور بهترین تجربیات (best practice) در سطح ملی در هر یک از کشورها

7) پیشنهاد نظام نهادی و سیاست ها و برنامه های نوآورانه در این حوزه برای ایران

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1398

کد RFP :

M72-01-95