1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه مالکیت فکری و پتنت: مطالعه موردی کشورهای منتخب

کلمات کلیدی: سیاست ها؛ برنامه ­ها؛ مالکیت فکری؛ پتنت؛ فناوری نانو؛ بهترین تجربیات.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از حوزه های مهم که بسترهای لازم در جهت توسعه و ارتقای این فناوری را فراهم می کند؛ "مالکیت معنوی و پتنت" است. موفقیت در تجاری‏ سازی یافته‏ های پژوهشی و دستاوردهای فناورانه شرکت های دانش بنیان و فناوران، مستلزم اعمال حق مالکیت بر آنهاست. از این رو نظام های مالکیت فکری و بویژه نظام ثبت اختراع (پتنت) برای ثبت رسمی این دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است.

این کشورها بنا به اقتضائات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، چارچوب و شکل متفاوتی از سیاست ها و برنامه ها را در این حوزه تدوین و اجرا کرده اند. بررسی و تحلیل این برنامه ها و اقدامات، کمک شایانی به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقایص و ضعف های سیاست ها و برنامه های مالکیت فکری و پتنت در حوزه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران می کند. به این منظور کشورهای" آمریکا، کانادا، انگلیس، کره جنوبی، آلمان، استرالیا، ژاپن و تایوان" به عنوان مطالعات موردی این پژوهش انتخاب شده اند. در این طرح، پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار (ذکر شده در بخش اهداف و معیارها) را به انجام رساند.

 

پیش زمینه طرح :

با توجه به موضوع مطرح شده و مسأله ی اصلی که در این طرح به آن اشاره شده است، لازم است که پژوهشگران در پرپوزال پیشنهادی خود این موارد را مد نظر داشته و آنها را لحاظ نمایند:

1) بررسی سلسله مراتب سیاست های (کلان تا خرد) کشورهای مورد نظر در این حوزه

2) بررسی و تحلیل نقش و کارکرد نهادهای حاکمیتی فعال در این حوزه و ارتباطات آنها در کشورهای مورد نظر

3) بررسی ابزارهای سیاستی به کار گرفته شده توسط دولت (نهادسازی ها، مشوق ها، زیرساخت های انسانی- فیزیکی و ...) در این حوزه

4) بررسی نحوه و میزان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر سیاست های این حوزه

5) بررسی و تحلیل مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار در موفقیت یا شکست سیاست ها و برنامه ها

6) مرور بهترین تجربیات (best practice) در سطح ملی در هر یک از کشورها

7) پیشنهاد نظام نهادی و سیاست ها و برنامه های نوآورانه در این حوزه برای ایران

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1398

کد RFP :

M72-02-95