1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

ارزیابی سیاستگذاری فناوری نانو جمهوری اسلامی ایران در حوزه استاندارد و ایمنی

کلمات کلیدی: سیاست­ گذاری؛ ارزیابی؛ فناوری نانو؛ استاندارد؛ ایمنی؛ هزینه- فایده؛ ارزیابی نهادی؛ مشارکت میان سازمانی.

سیاست گذاری فناوری نانو در ایران از سال 84 به شکلی مدون و با تدوین سند راهبرد آینده فناوری نانو و در افق زمانی ده ساله آغاز شد. در طول این دهه؛ سیاست ها، راهبردها، فعالیت ها و اقدامات اجرایی گوناگونی در حوزه فناوری نانو و در بخش های مختلف از جمله استاندارد، طرح ریزی و پیاده سازی شده است. اهمیت و ضرورت استاندارد سازی فعالیت ها و محصولات فناوری نانو از آن جهت است که از یک طرف بسترهای لازم را در جهت رعایت ملاحظات مربوط به ایمنی، سلامت انسانی و زیست محیطی فراهم کرده و از طرف دیگر زمینه های لازم برای تولید انبوه، تجاری سازی محصولات و وارد شدن به بازارهای جهانی را تسهیل و تسریع می کند. "ارزیابی" سیاست ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه استاندارد و ایمنی می تواند در جهت بهبود و ارتقاء سیاست ها عمل کرده و به اصلاح نقایص، نقاط ضعف و چالش های موجود کمک کند. ارزیابی سیاست، بررسی تا حد امکان نظام مند و بیطرفانه درباره یک مداخله دولتیِ طرح ریزی شده است. هدف ارزیابی؛ تبیین رابطه اهداف، کارایی، اثربخشی و آثار سیاست ها به منظور تجمیع و ترکیب درس های آموخته شده و ارائه آن به فرآیند تصمیم گیری است. طرح حاضر به منظور" ارزیابی سیاستگذاری فناوری نانوی ایران در حوزه استاندارد و ایمنی" تعریف گردیده است.

در این طرح، پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار (ذکر شده در بخش اهداف و معیارها) را به طور ویژه در خصوص محورهای ذیل این حوزه به شرح زیر به انجام رساند:

• تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو

• برنامه نانو نماد

• برنامه نانو مترولوژی

• فعالیت کمیته استانداردسازی و ایمنی فناوری نانو و کمیته های استاندارد وزارتخانه¬های مختلف

• آموزش های مربوط به استانداردهای فناوری نانو

• سیاستها و فعالیتهای مرتبط با حوزه ایمنی نانو

 

پیش زمینه طرح :

با توجه به موضوع مطرح شده و مسائل اصلی که به آنها اشاره شده است، لازم است که پژوهشگران در پرپوزال پیشنهادی خود این موارد را مد نظر داشته و آنها را لحاظ نمایند:

1) ارزیابی میزان تناسب قوانین، سیاست ها و برنامه های این حوزه با نیازها و مسائل فناوری نانو درحوزه استانداردسازی و ایمنی فناوری نانو در ایران

2) ارزیابی و آسیب شناسی مؤلفه های زیرساختی (فیزیکی، انسانی و تکنولوژیک) در حوزه استاندارد و ایمنی فناوری نانو در ایران

3) آسیب شناسی، تحلیل هزینه- فایده ، کارایی و مطلوبیت سیاست ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه استانداردسازی و ایمنی فناوری نانو در ایران

4) ارزیابی و آسیب شناسی مشارکت "سازمانی" و "میان سازمانی" در تصمیم گیری و اجرای سیاست های حوزه استاندارد و ایمنی فناوری نانو در ایران

5) تدوین مدل جامع ارزیابی سیاست ها و فعالیت های اجرایی فناوری نانوی ایران در حوزه استاندارد و ایمنی

6) پیشنهاد نظام نهادی و سیاست و برنامه های نوین در حوزه استاندارد و ایمنی جهت تقویت برنامه های موجود با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1398

کد RFP :

M72-03-95