1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

بررسی سیاست ها و برنامه های مرتبط با انتقال فناوری نانو از دانشگاه به صنعت: مطالعه موردی کشورهای منتخب

کلمات کلیدی: سیاست­ ها؛ برنامه ­ها؛ انتقال فناوری؛ دانشگاه؛ صنعت؛ فناوری نانو.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو، برنامه های مرتبط با انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت است. دانش حاصل از تحقیقات دانشگاهی منبع بالقوه و مهمی برای نوآوری صنعتی محسوب می‌شوند. از این رو ارتباطات مستقیم بین دانشگاه و صنعت مزایای رقابتی مهمی برای صنعت به همراه دارد. تجربه نشان داده که همواره در کشور انتقال دستاوردهای فناورانه از دانشگاه به صنعت با مشکلاتی روبرو بوده است. آگاهی نداشتن فناوران از نیاز واقعی صنعت و نبود حمایت‏های مالی، فنی و حقوقی از تبادل فناوری ازجمله این موارد هستند. در سایر کشورها بنا به اقتضائات مختلف؛ جهت حل این مسئله، مدل ها و راهکارهای مختلفی اجرا شده است.

بررسی و تحلیل این برنامه ها و اقدامات، کمک شایانی به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقایص و ضعف های سیاست ها و برنامه های انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در جمهوری اسلامی ایران می کند. به این منظور کشورهای" آمریکا، چین، انگلیس، کره جنوبی، آلمان، استرالیا، ژاپن و فرانسه" به عنوان مطالعات موردی این پژوهش پیشنهاد می شود. در این طرح، پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار (ذکر شده در بخش اهداف و معیارها) را به انجام رساند.

 

پیش زمینه طرح :

با توجه به موضوع مطرح شده و مسائل اصلی که به آنها اشاره شده است، لازم است که پژوهشگران در پرپوزال پیشنهادی خود این موارد را مد نظر داشته و آنها را لحاظ نمایند:

1) بررسی سلسله مراتب سیاست های (کلان تا خرد) کشورهای منتخب در این حوزه

2) بررسی و تحلیل نقش و کارکرد نهادهای فعال در این حوزه و ارتباطات آنها

3) بررسی نقش دولت و ابزارهای سیاستی به کار گرفته شده توسط آن (نهادسازی ها، مشوق ها، واسطه ها، زیرساخت های انسانی- فیزیکی و ...) در این حوزه

4) بررسی نحوه و میزان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تصمیم گیری، اجرا و نظارت

5) بررسی تطبیقی مدل های انتقال فناوری در کشورهای منتخب

6) مرور بهترین تجربیات (best practice) انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در هر یک از کشورها

7) پیشنهاد نظام نهادی و سیاست¬ها و برنامه¬های نوآورانه در این حوزه برای ایران

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1398

کد RFP :

M72-05-95