1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی: مطالعه موردی کشورهای منتخب

کلمات کلیدی: سیاست­ ها؛ برنامه ­ها؛ استانداردسازی؛  فناوری نانو؛ بررسی تطبیقی.

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" پیاده سازی نظام استاندارد" است. اهمیت و ضرورت استاندارد سازی فعالیت ها و محصولات فناوری نانو از آن جهت است که از یک طرف بسترهای لازم را در جهت رعایت ملاحظات مربوط به ایمنی، سلامت انسانی و زیست محیطی فراهم کرده و از طرف دیگر زمینه های لازم برای تولید انبوه، تجاری سازی محصولات و وارد شدن به بازارهای جهانی را تسهیل و تسریع می کند. کشورهای مختلف بنا به اقتضائات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، چارچوب و شکل متفاوتی از سیاست ها و برنامه ها را در این حوزه تدوین و اجرا کرده اند.

بررسی و تحلیل این برنامه ها و اقدامات، کمک شایانی به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقایص و ضعف های مربوط به سیاست ها و برنامه های استانداردسازی فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران می کند. به این منظور کشورهای" آمریکا، چین، انگلیس، کره جنوبی، آلمان، استرالیا، ژاپن و فرانسه" به عنوان مطالعات موردی این پژوهش انتخاب شده اند. در این طرح، پژوهشگر باید بتواند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار (ذکر شده در بخش اهداف و معیارها) را به انجام رساند.

 

پیش زمینه طرح :

با توجه به موضوع مطرح شده و الزامات مد نظر این طرح، لازم است که پژوهشگران در پرپوزال پیشنهادی خود این موارد را مد نظر داشته و آنها را لحاظ نمایند:

1) بررسی سلسله مراتب سیاست های (کلان تا خرد) کشورهای مورد نظر در خصوص استانداردهای مرتبط با نانو

2) بررسی و تحلیل تطبیقی نقش و کارکرد نهادهای حاکمیتی مرتبط با نانو و ارتباطات آنها

3) بررسی تطبیقی ابزارهای سیاستی به کار گرفته شده توسط دولت (نهادسازی ها، مشوق ها، زیرساخت های انسانی- فیزیکی و ...) در حوزه استاندارهای نانو

4) بررسی و تحلیل تطبیقی مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار در موفقیت یا شکست سیاست ها و برنامه های استاندارد نانو

5) مرور بهترین تجربیات (best practice) در سطح ملی در حوزه استاندارهای نانو در کشورهای مذکور

6) بررسی تطبیقی نحوه و میزان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر استاندارهای نانو

7) پیشنهاد نظام نهادی و سیاست ها و برنامه های نوآورانه در حوزه استانداردهای نانو در ایران

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1398

کد RFP :

M72-08-95