1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

ماژول سلول های خورشیدی با جاذب نور پروسکایتی معدنی سزیم سرب هالید

کلمات کلیدی: سلول خورشیدی، پروسکایت معدنی، جاذب نور، ناپایداری فازی.

یکی از مهم ترین ملزومات برای وارد شدن به صنعت ساخت ماژول های خورشیدی ساخت سلول های خورشیدی کوچک پایدار با بازدهی قابل قبول است. اگر چه سلول های پروسکایتی آلی-معدنی که به صورت متداول مورد استفاده قرار می گیرند بازدهی خوبی دارند و به راحتی با روش های برپایه محلول ساخته می شوند از نظر حرارتی پایداری مناسبی ندارند در صورتی که سلول های پروسکایتی معدنی از این نظر پایدارند اما باید به گونه ای ساخته شوند که ناپایداری فازی مشکل ساز نشود و فاز دلخواه ایجاد شود.

پیش زمینه طرح :

هدف:

ساخت سلول های خورشیدی پروسکایتی معدنی پایدار (سزیم سرب هالید) به عنوان جایگزینی برای سلول های خورشیدی پروسکایتی آلی-معدنی.

کاربرد محصول:

سلول‌های خورشیدی و انواع ادوات فتوولتایی.

 

مشخصات فنی اجباری محصول نهایی:

1 ) لایه ی جاذب فقط از سزیم سرب هالید ساخته شده باشد.

2) کمینه بازدهی سلول 7 درصد باشد.

3) پایداری حرارتی و نوری سلول در حد مقادیر گزارش شده در مجلات معتبر  باشد.

 

مشخصات فنی اختیاری محصول نهایی:

سلول ها دارای لایه ی محافظ برای نفوذ عوامل مخرب محیطی باشند.

 

مشخصات جزء نانومتری:

پیش ماده ی ماده ی جاذب نور می تواند به صورت نانوذرات باشد (وابسته به نوع ماده ی جاذب و روش ساخت سلول)، هر یک از لایه های انتقال دهنده ی حفره و انتقال دهنده ی الکترون، لایه های بافر و الکترود های جمع کننده ی جریان می توانند از لایه نشانی نانوذرات و یا نانوکامپوزیت ها ایجاد شوند.

 

چالش‌ها و محدودیت‌ها:

1) چالش استفاده از روش های مناسب برای پایدار کردن فاز سیاه مربوط به سزیم سرب هالید.

2) ساخت لایه ی سزیم سرب هالید سیاه با کیفیت کریستالی مناسب برای ساخت سلول خورشیدی.

 

تجهیزات کلیدی مورد نیاز برای طرح:

تجهیزات لایه نشانی وابسته به ساختار انتخابی مانند:

1)      لایه نشان چرخشی

2)     اسپری پایرولیز

3)    دکتربلید و اسکرین پرینتر

4)    UV-O3

5)    اسپاترینگ، تبخیر حرارتی و...

6)     هات پلیت

 دستگاه‌های مشخصه‌یابی لایه مانند SEM، XRD و ...

دستگاه های مشخصه یابی نوری مانند طیف سنج، میکروسکوپ نوری و ... .

 

نکات مهمی که لازم است طی انجام طرح در نظر گرفته شود:

1) لازم است که در انتهای طرح سلول پایدار سزیم سرب هالید با بازدهی کمینه 7% و ظاهر یکنواخت برای همه ی لایه ها ساخته شود.

2) لازم است همراه با ساخت سلول، یک سلول مرجع که فقط ماده ی جاذب نور آن متفاوت و پروسکایت آلی- معدنی است ساخته شود و همه ی ویژگی های فوتوولتایی، پایداری نوری و پایداری نسبت به عوامل محیطی هر دو با هم مقایسه شود.

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1399

کد RFP :

C23-06-97