1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

پوشش ضد اثر انگشت جهت اعمال روی سطوح شیشه‌ای

کلمات کلیدی: پوشش؛ شیشه؛ ضد اثر انگشت؛ صنایع ساختمانی

سطوح شیشه‌ای مورد استفاده در بخش‌های مختلف نظیر منازل مسکونی، اتومبیل‌ها، ویترین فروشگاه‌ها، و دیگر موارد همواره در معرض اثر انگشت ناشی از تماس دست افراد هستند. تشکیل اثر انگشت در اثر تماس دست افراد با شیشه منجربه ایجاد ظاهر نامناسب در این سطوح می‌شود. این موضوع به‌ویژه در کاربردهایی نظیر ویترین فروشگاه‌ها به دلیل اهمیت بصری آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. از این‌رو طراحی شیشه‌های ضد اثر انگشت یکی از راه‌هایی است که می‌تواند از وقوع این مشکل جلوگیری کرده یا منجربه سهولت حذف اثر انگشت روی این سطوح شود. یکی از راه‌های موجود در این راستا استفاده از پوشش‌های ضد اثر انگشت بر پایه‌ی نانو ذرات با دو رویکرد ایجاد سطوح روغن‌گریز و سطوح فوتوکاتالیست است که مورد توجه محققین این حوزه قرار گرفته است.

پیش زمینه طرح :

 

·          هدف

ایجاد خواص ضد اثر انگشت در شیشه‌های مختلف مورد استفاده در صنایع از جمله صنعت ساختمان و خودروسازی

 

·        کاربرد محصول

شیشه‌های مورد استفاده در صنایع مختلف

 

·        مشخصات فنی اجباری محصول نهایی

1. ترشوندگی: زاویه تماس قطره‌ی آب و روغن بیش از 130 درجه و زاویه‌ی پسماند کمتر از 20 درجه یا زاویه تماس قطره حدود 90 درجه بر اساس روش آزمون ارائه‌شده در https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433210014674

2. شفافیت: افت حداکثر 5 درصد در شفافیت شیشه در نتیجه‌ی پوشش‌دهی (این بند در رابطه با شیشه‌های شفاف بوده و در رابطه با شیشه‌های رنگی و شیشه‌های با کاربرد تزئینی بسته به شرایط متفاوت خواهد بود)

3. مقاومت در برابر UV: عدم افت خاصیت ضد اثر انگشت (کمتر از 15 درصد) و عدم تغییر شفافیت محصول پس از قرار گرفتن تحت تابش UV (جهت اندازه‌گیری اثر تابش UV بر مشخصات محصول می‌توان بر اساس الزامات و روش‌های آزمون ارائه‌شده در استاندارد ملی ایران به شماره‌ی 16372 که مربوط به شیشه‌های پوشش‌دار خودتمیزشونده است، عمل نمود).

4. دوام مکانیکی: عدم افت خواص ضد اثر انگشت (عدم افت خواص بیش از 10 درصد مقدار اولیه) و شفافیت (مقدار کل عبوردهی نور) محصول تحت آزمون سایش بر اساس جداول 1 و2 از استاندارد ملی ایران به شماره‌ی 2-16372.

 

·        مشخصات فنی اختیاری محصول نهایی

1. استفاده از مواد دوست‌دار محیط زیست در تهیه‌ی محصول

2. زدایش آسان پوشش از سطح شیشه با شوینده‌های مرسوم پس از پایان دوره‌ی عملکرد (در صورت طول عمر محدود نمونه)

3.  عدم تغییر خواص بازتابش نور در نتیجه‌ی اعمال پوشش روی شیشه.

4. عیوب فیزیکی: عدم وجود عیوب فیزیکی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 18249 قبل و بعد از آزمون‌های دوام مکانیکی و تابش UV.

 

·        مشخصات جزء نانومتری

نانو ذرات، نانو ساختار سطحی، نانو ذرات اصلاح‌ سطحی شده

 

·        چالشها و محدودیتها

ایجاد توأمان خواص آب‌گریزی و روغن‌گریزی در کنار عدم تغییر دیگر مشخصات شیشه نظیر شفافیت بسیار حائز اهمیت است.

 

·        تجهیزات کلیدی مورد نیاز برای طرح

استفاده از تجهیز اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس قطره با قابلیت بکارگیری سیالات مختلف روغنی و آب اصلی‌ترین تجهیز مورد نیاز در این پژوهش است

 

·        نکات مهمی که لازم است طی انجام طرح در نظر گرفته شود

در رابطه با این پیشنهاده هدف چسبندگی پایین اثر انگشت به سطح شیشه و حذف آسان آن، بدون باقی ماندن اثری از چربی و رطوبت روی شیشه است.

 

برنامه زمانبندی :

اعتبار تا پایان سال 1401

کد RFP :

C20-16-98