1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

تهیه واکس محصولات چرمی دارای خاصیت آنتی استاتیک (ضد غبار)

کلامات کلیدی: واکس؛ چرم؛ ضد غبار؛ نانو فناوری

رطوبت و گرد و غبار دو عامل اصلی در کاهش طول عمر و تخریب محصولات چرمی هستند. در میان محصولات از جنس چرم، کفش و کیف به دلیل نوع کاربرد آن اثرپذیری قابل‌توجهی از محیط اطراف خود دارد. وجود گرد و غبار در فضاهای شهری در کنار رطوبت موجود به ویژه در ماه‌های بارانی سبب می‌شود که این اجزاء روی سطح چرم جذب شده و منجربه نامناسب شدن ظاهر آن و همچنین در دراز مدت کاهش طول عمر آن می‌شود. واکس ترکیبی شیمیایی است که جهت افزایش طول عمر محصولات چرمی نظیر کفش و همچنین بهبود ظاهر آن استفاده می‌شود. عموماً زمانی که چرم واکس‌خورده در معرض ذرات گرد و غبار قرار گیرد، به دلیل ماهیت آن این ذرات به مقدار قابل توجهی روی چرم جذب می‌شوند. تحت این شرایط براقیت واکس از بین رفته و این ماده قابلیت خود را در افزایش طول عمر چرم تا حدودی از دست می‌دهد. در این راستا ایجاد شرایطی که سبب شود گرد و غبار روی چرم واکس‌خورده جذب نشود، می‌تواند گامی مثبت در صنعت واکس‌سازی باشد. یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم استفاده از نانو مواد است که با اعمال آن‌ها درون پوشش‌های مختلف می‌توان در آن‌ها خاصیت ضد گرد و غبار یا همان خاصیت آنتی استاتیک ایجاد کرد. در همین راستا این پیشنهاده ارائه گردیده است.

پیش زمینه طرح :

 

 • هدف


تهیه واکس محصولات چرمی دارای خاصیت آنتی استاتیک (ضد غبار)

 

 • مشخصات فنی اجباری محصول نهایی


1. خاصیت آنتی استاتیک: مقاومت سطحی بیشینه Ω.cm2 1012 بر اساس استاندارد ASTM D257 (چنان‌چه با وجود قرار گرفتن مقاومت الکتریکی سطحی خارج از این محدوده مجری طرح بتواند ضد گردوغبار بودن محصول خود را با استفاده از روش‌هایی چون استفاده از Dust test chamber به اثبات برساند، می‌توان از محدوده مقاومت فوق صرفنظر کرد).

2. براقیت: عدم افت براقیت واکس در حضور عوامل ایجادکننده خاصیت آنتی استاتیک بر اساس بند 6-2 از استاندارد ملی ایران شماره 4988.

3. خواص عمومی واکس: لازم است محصول آنتی استاتیک نهایی خواص عمومی واکس را بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 1107 تأمین نماید.

4. سمیت: عدم وجود ترکیبات با سمیت بالا در محصول نهایی.

 

 • مشخصات فنی اختیاری محصول نهایی


1. سهولت زدایش: پس از گذشت 48 ساعت وجود محصول روی سطح نباید برای اعمال مجدد واکس مشکلی ایجاد نماید.

2. قیمت تمام‌شده: عدم افزایش قابل توجه در واکس نهایی در نتیجه ایجاد خاصیت آنتی استاتیک در آن و قابلیت رقابت با محصولات موجود در بازار

3. پایداری: باقی ماندن خاصیت آنتی استاتیک پس از 48 ساعت

4. استفاده از ترکیبات دوستدار محیط زیست در ساخت محصول

 

 • مشخصات جزء نانو متری

نانو لوله‌ها، نانو صفحات

 

 • عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد قابل تعریف


1. تهیه واکس خمیری قابل استفاده برای محصولات چرمی دارای خاصیت ضد گرد و غبار

2. طراحی و ساخت افزودنی ضد گرد و غبار بر پایه فناوری نانو قابل استفاده در تولید واکس محصولات چرمی

 

 • عناوین پیشنهادی رساله‌های قابل تعریف

 

 1. طراحی و ساخت واکس چرم ضد گرد و غبار و ضد آب بر پایه نانو تیوب‌های کربنی اصلاح‌شده

 

 • چالش‌ها و محدودیت‌ها


تعدد آزمون‌های مورد نیاز جهت تأمین خواص عمومی واکس بر اساس استانداردهای موجود می‌تواند از نقطه‌نظر صرف زمان و تحمیل هزینه از جمله محدودیت‌های این پیشنهاد می باشد.

 

 • تجهیزات کلیدی مورد نیاز طرح


تجهیزات مورد نیاز بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره‌های 4988 و 1107، تجهیزات اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی سطح و محفظه استاندارد جهت بررسی خاصیت ضد گرد و غبار محصول.

 

 • نکات مهمی که لازم است طی انجام طرح در نظر گرفته شود


در رابطه با این پیشنهاده توجه به چندین نکته حین اجرای پروژه ضروری است:

·         اضافه شدن هرگونه افزودنی می‌تواند مشخصات عمومی واکس را تحت تأثیر قرار داده و لازم است این مشخصات در طول اجرای طرح به‌خوبی مورد توجه قرار گیرد.

·         بررسی خاصیت ضد گرد و غبار باید طی زمان و تحت محیط‌های مرسوم استفاده از محصولات چرمی از جمله کفش مورد بررسی قرار گرفته و پایداری آن به اثبات برسد.

کد RFP :

C20-08-99