1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مشهد s_hooshmand@yahoo.com 2.8 128 2.8 128 کارنامه
2 انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز f.seyedpour1989@gmail.com 2.4 110 2.4 110 کارنامه
3 شرکت سرآمد علم آینده mahmoodbiglari10@gmail.com 1 109 2.4 109 کارنامه
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه ولیعصر رفسنجان Amirgolm78@gmail.com 0.3 16 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
مرکز نانوفناوری شهید چمران (استان آذربایجان شرقی) javadaghayan@gmail.com 0.3 15 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
انجمن نانو فناوری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان khafm@yahoo.com 1.7 78 کارنامه
4 انجمن نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان somaye.mansouri@yahoo.com 1.8 82 1.8 82 کارنامه
5 انجمن نانو دانشگاه پیام نور اصفهان 1 79 1.7 79 کارنامه
انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز اردکان atefe.noakhah@yahoo.com 1.4 64 کارنامه
6 گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان mohadese.yz76@gmail.com 1.4 65 1.4 65 کارنامه
6 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم pegahmosallanejad873@gmail.com 1.4 65 1.4 65 کارنامه
6 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان nanosociety.uk@gmail.com 1.4 65 1.4 65 کارنامه
7 انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان afshingachini95@gmail.com 1.2 57 1.2 57 کارنامه
8 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی شهرستان آباده rain91.baran70@gmail.com 55 1.2 55 کارنامه
انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز آباده alidaneshvar612.ad90@gmail.com 0.3 14 کارنامه
9 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه الزهرا(س) gh.jahani@student.alzahra.ac.ir 1.2 54 1.2 54 کارنامه
10 کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی amir.mehdizadeh.moghaddam@gmail.com 1 53 1.2 53 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
انجمن نانو شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد behnazhatamluyi@yahoo.com 1.2 53 کارنامه
11 انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز بهارستان malihegharacheshmeh@gmail.com 1 47 1 47 کارنامه
12 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف sharifnano.co@gmail.com 1 46 1 46 کارنامه
13 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز جهرم khoshnzirfozea@gmail.com 0.9 42 0.9 42 کارنامه
14 انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان Garshasbiibiologist@gmail.com 0.9 40 0.9 40 کارنامه
15 انجمن نانو فناوری دانشگاه زنجان elhamkarimi710125@gmail.com 0.8 36 0.8 36 کارنامه
16 هسته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا atefe.raisi@yahoo.com 0.7 33 0.7 33 کارنامه
16 کارگروه نانو الکترونیک دانشگاه آزاد خمینی شهر touba.movahedian@yahoo.com 0.7 33 0.7 33 کارنامه
17 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد Narjes.niroomand@gmail.com 0.7 31 0.7 31 کارنامه
18 هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول Samanesfinii@gmail.com 0.6 29 0.6 29 کارنامه
19 کمیته نانو دانشگاه صنعتی شیراز 0.6 28 0.6 28 کارنامه
20 انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران 0.5 25 0.5 25 کارنامه
21 انجمن علمی دانشکده مهندسی‌مواددانشگاه صنعتی اصفهان Nanoman000@yahoo.com 0.4 19 0.4 19 کارنامه
22 انجمن نانو دانشگاه پیام نور بندرعباس reza_74_1@yahoo.com 0.4 18 0.4 18 کارنامه
23 انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین yegane.medes@gmail.com 0.4 17 0.4 17 کارنامه
23 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز بابل f.a.firozjaei@gmail.com 0.4 17 0.4 17 کارنامه
24 انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه گیلان erfan-zare@outlook.com 0.3 16 0.3 16 کارنامه
25 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان daroo94.fa@gmial.com 0.3 15 0.3 15 کارنامه
26 انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی Iaups.chem@yahoo.com 0.3 14 0.3 14 کارنامه
26 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید چمران اهواز Khsadra84@gmail.com 0.3 14 0.3 14 کارنامه
26 انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و هنر جهاد دانشگاهی یزد n.kazemi80@yahoo.com 0.3 14 0.3 14 کارنامه
26 نشریه کیمیا دانشگاه یزد hsadegh09@gmail.com 0.3 14 0.3 14 کارنامه
27 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم m.mohammadi_2@yahoo.com 13 0.3 13 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز قم Njafari102@gmail.com 0.3 13 کارنامه
28 انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق maryamsadat334@yahoo.com 0.3 12 0.3 12 کارنامه
28 انجمن علمی شیمی دانشگاه الزهرا (س) maedenrnr@gmail.com 0.3 12 0.3 12 کارنامه
29 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه صنعتی اراک mjoolaei@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
29 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا mohsensa.20@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
29 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه قم saleh.mahdi@outlook.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
29 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل masoud_nasiri449@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
29 انجمن نانوفناوری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران nano.saripharmacy@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
29 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز میناب fanavariminab@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
29 گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام akramvalipoor89@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
جمع کل 4602 1577