1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان nanosociety.uk@gmail.com 5.3 178 5.3 178 کارنامه
2 انجمن فناوری نانو دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان jananparhizkar@gmail.com 4.8 162 4.8 162 کارنامه
3 تیم تحقیقاتی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه آزاد قم sheida_mr2008@yahoo.com 4.1 138 4.1 138 کارنامه
4 انجمن نانو فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه aabdi218@yahoo.com 4 134 4 134 کارنامه
5 انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز zahrahosseini@shirazu.ac.ir 3.7 125 3.7 125 کارنامه
6 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان تهران) chamrannano90@gmail.com 3.3 112 3.3 112 کارنامه
7 گروه نانو بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان nanogilan@yahoo.comو M.SADEQ.ABBASI@GMAIL.COM 2.9 98 2.9 98 کارنامه
8 انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ph.alifarahani@yahoo.com 2.8 95 2.8 95 کارنامه
9 انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول mohammad.ezadpanah.481@gmail.com 2.6 87 2.6 87 کارنامه
10 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه پیام نور واحد کردکوی mmanotom@yahoo.com 2.2 74 2.2 74 کارنامه
11 انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد دزفول samet111@ymail.com 1.6 54 1.6 54 کارنامه
12 انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس nano.tmu@gmail.comوsalimaboodi@gmail.com 1.4 49 1.4 49 کارنامه
13 گروه فناوری نانو دانشگاه آزاد اراک 1.1 37 1.1 37 کارنامه
14 انجمن نانو فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی contact@mkhoshbin.com 1 34 1 34 کارنامه
15 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم دارویی melika.karimian23@gmail.com 0.9 31 0.9 31 کارنامه
16 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه اراک mohadaseh.shameli@yahoo.com 0.9 30 0.9 30 کارنامه
16 بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) basijedaneshjui_tmu@yahoo.com 0.9 30 0.9 30 کارنامه
17 انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا z.nasrollahi14@yahoo.com 0.8 28 0.8 28 کارنامه
18 هسته نانو بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا 0.8 27 0.8 27 کارنامه
19 انجمن نانو شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد behnazhatamluyi@yahoo.com 0.8 26 0.8 26 کارنامه
20 گروه نانو بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد nano.shaheduni@gmail.com 0.7 23 0.7 23 کارنامه
21 گروه فناوری نانو دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان hamedassadi666@gmail.com 0.7 22 0.7 22 کارنامه
21 انجمن نانو دانشگاه آزاد یزد nsayu2010@yahoo.com 0.7 22 0.7 22 کارنامه
22 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف sharifnano.co@gmail.com 0.6 21 0.6 21 کارنامه
22 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت davoud.rashidi1994@gmail.com 0.6 21 0.6 21 کارنامه
23 انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور اهواز 30gma30@gmail.com 0.6 20 0.6 20 کارنامه
24 انجمن فناوری نانو دانشگاه مالک اشتر mahdivaez@gmail.com 0.6 19 0.6 19 کارنامه
25 انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز 0.5 17 0.5 17 کارنامه
25 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه یزد soheila.mansourzade@yahoo.com 0.5 17 0.5 17 کارنامه
26 انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان Garshasbiibiologist@gmail.com 0.5 16 0.5 16 کارنامه
26 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه تبریز m.s_sajjadi@yahoo.com 0.5 16 0.5 16 کارنامه
27 گروه علمی نانوفناوری دانشگاه حکیم سبزواری hamid.oveisi@gmail.com 0.4 14 0.4 14 کارنامه
27 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد گچساران z.kargar20667@yahoo.com 0.4 14 0.4 14 کارنامه
28 انجمن علمی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر sahba.kh@gmail.com 0.4 12 0.4 12 کارنامه
28 دانشکده فنی فومن Hossein.ghaeni@yahoo.com 0.4 12 0.4 12 کارنامه
29 انجمن نانو دانشکده نفت اهواز Mahdi.niksirat@gmail.com 0.3 11 0.3 11 کارنامه
29 انجمن نانو دانشکده فنی و حرفه ای امام علی پسران کردکوی Nanofia@gmail.comوSalehnikmanesh@gmail.com 0.3 11 0.3 11 کارنامه
29 انجمن فیزیک دانشگاه آزاد آباده ninja_ali7@yahoo.com 0.3 11 0.3 11 کارنامه
29 کارگروه نانو الکترونیک دانشگاه آزاد خمینی شهر touba.movahedian@yahoo.com 0.3 11 0.3 11 کارنامه
29 انجمن نانو شیمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات nasim.tadayon.pour@gmail.com 0.3 11 0.3 11 کارنامه
30 انجمن نانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول pabdollahi95@gmail.com 0.3 10 0.3 10 کارنامه
30 پژوهشکده رویش بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان nano.basij@chmail.irوhnano.rouyesh@gmail.com 0.3 10 0.3 10 کارنامه
30 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تفرش mostafahasanzade.888@gmail.com 0.3 10 0.3 10 کارنامه
جمع کل 3380 1900