1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 اداره آموزش پرورش ناحیه۳ شیراز kavyani_ah@yahoo.com 4.5 206 4.5 206 کارنامه
2 پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری ناحیه 5 اصفهان mahalimo@gmail.com 0.9 40 0.9 40 کارنامه
3 شرکت سرآمد علم آینده mahmoodbiglari10@gmail.com 14 0.3 14 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 قزوین neda_mirrahimi@yahoo.com 0.3 14 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
4 پژوهش سرای دانش آموزی رازی شهر ششتمد dolatabadi.sara@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
4 پژوهش سرای دانش آموزی امام محمد باقر(ع) رفسنجان mm9265809@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
جمع کل 4602 280