1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 پژوهشسرای دانش آموزی شهید علیمحمدی ناحیه 3 مشهد mahdizadeh.m@gmail.com 1.2 40 1.2 40 کارنامه
2 پژوهشسرای دانش آموزی بصیرت ناحیه 2 شهرری Moh.Reisy52@gmail.com 1.2 39 1.2 39 کارنامه
3 پژوهشسرای رازی ناحیه 7 مشهد fariba.motamedifar@gmail.com 0.9 31 0.9 31 کارنامه
4 پژوهش سرای امام جعفر صادق(ع) ناحیه 4 اهواز marzie_taghavi_teach@yahoo.com 0.7 22 0.7 22 کارنامه
5 پژوهش سرای امام محمد باقر(ع) رفسنجان mm9265809@gmail.com 0.6 20 0.6 20 کارنامه
6 پژوهش سرای مهندس علاقه مندان سرخس karimi0051@yahoo.com 0.5 16 0.5 16 کارنامه
7 پژوهش سرای ابن سینا آموزش و پرورش منطقه 15 تهران f.sakhaiii@gmail.com 0.3 10 0.3 10 کارنامه
جمع کل 3380 178